ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават от 23 до 27 август 2021.

Изпитите в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември 2021.

⇒Необходими документи за кандидатстване

Факултет “Екранни изкуства” – ПРИЕМ/ОБУЧЕНИЕ – Общи условия

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

⇒График на консултациите и информация за записване

За повече информация: info@natfiz.bg

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

 

МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ!

Екранна драматургия

ръководител: проф. д-р Станислав Семерджиев

Анимационна режисура

ръководител: доц. д-р Господин Неделчев