План – график на учебния процес за академичната 2018/2019 година за студенти ОКС „бакалавър“ и студенти ОКС „магистър“ от Факултет „Сценични изкуства“ и четвърти курс студенти ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ от Факултет „Екранни изкуства“

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

 1. Учебни занятия –  от 15.09.2018 до 23.12.2018

 2. Коледна ваканция –  от 24.12.2018  до 02.01.2019

 3. Заверка на студентски книжки от преподаватели – от 10.12.2018  до 17.12.2018

 1. Заверка на студентски книжки в Учебен отдел – от 18.12.2018  до 21.12.2018

 1. Редовна сесия –  от 03.01.2019  до 30.01.2019

          Практически дисциплини – от 03.01.2019  до 16.01.2019

          Теоретични дисциплини – от 17.01.2019  до 30.01.2019

 1. Поправителна сесия –  от 31.01.2019  до 03.02.2019

 2. Записване за летен семестър в Учебен отдел до 20.02.2019

 

 

 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

 1. Учебни занятия –   от 04.02.2019 до 23.05.2019        

 2. Заверка на студентски книжки от преподавателите – от 06.05.2019 до 12.05.2019

 1. Заверка на студентските книжки в Учебен отдел – от 13.05.2019 до 22.05.2019

 1. Редовна сесия –    от 25.05.2019 до 25.06.2019

      Практически  дисциплини –   от 25.05.2019 до 10.06.2019

      Теоретични дисциплини –   от 11.06.2019 до 25.06.2019

 1. Поправителна сесия – от 26.06.2019 до 30.06.2019

 2. Записване за учебната 2019/2020 г. – до 30.09.2019

 

 

  IV КУРС АДТ, АКТ, ТД-ТТ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

 1. Учебни занятия –   от  15.09.2018  до 21.12.2018

 2. Коледна ваканция –  от  22.12.2018  до 02.01.2019

 3. Редовна сесия –  от  03.01.2019  до 07.01.2019

 4. Поправителна сесия –  от  08.01.2019  до 09.01.2019

 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

 1. Учебни занятия – от 10.01.2019  до 12.04.2019

 2. Семестриални изпити  от 13.04.2019  до 15.04.2019

 3. Държавни изпити от 16.04.2019  до 20.04.2019

 

 

План – график на учебния процес

за академичната 2018/19 година за студенти първи, втори и трети курс ОКС „бакалавър“ от факултет „Екранни изкуства“

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

 1. Учебни занятия –   от  09.2018    до 27.01.2019

 2. Коледна ваканция –   от  12.2018    до 02.01.2019

 3. Заверка на студентски книжки в Учебен отдел –  от 21.01.2019   до 25.01.2019

 1. Редовна и поправителна сесия – от 28.01.2019   до  02.2019

     Записване за летен семестър в Учебен отдел  до 27.02.2019

 

 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 1. Учебни занятия –  от 11.02.2019 до 23.06.2019        

      2. Заверка на студентските книжки в Учебен отдел – от 17.06.2019 до 21.06.2019

      3. Редовна сесия и поправителна сесия –  от 24.06.2019 до 07.07.2019

     Записване за учебната 2019/2020 г.  –  до 30.09.2019