Директор – Театър НАТФИЗ

  • Ваня Стоянова

Отговорник дамско ателие

  • Дафинка Михайлова

Отговорник мъжко ателие

  • Искра Македонска

Тонтехник

  • Константин Македонски

Тонтехник

  • Мариана Янбастиева

Втори асистент режисьор

  • Милена Петрова

Втори асистент режисьор

  • Неделчо Неделчев

Ръководител постановъчна част