Head of Department:

Anelia Tzvetkova

tel. :+ 359(2) 9231 271
e-mail: a.tsvetkova@natfiz.bg

 

Expert “Stage Arts”:

Dr. Ekaterina Kancheva

tel. :+ 359(2) 9231 274
e-mail: ek.kancheva@natfiz.bg

 

Chief Expert “Screen Arts”:

Anna Simeonova

tel.:+ 359(2) 9231 273
email: uo-fei@natfiz.bg

 

Chief Expert “Scientific Activity”

Eli Genova

tel:+ 359(2) 9231 275
email: e.genova@natfiz.bg

 

Chief Expert “Students”

Lora Zlatanova

тел. :+ 359(2) 9231 272
e-mail: l.zlatanova@natfiz.bg