ДЕКАН

Проф. Пламен Марков

 

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Председател:

 

Членове:

Кооптирани членове – проф. Боньо Лунгов, проф. д-р Велимир Велев

 

КАТЕДРИ

⇒Катедра “Драматичен театър”

⇒Катедра “Актьорство и режисура за куклен театър” 

⇒Катедра “Сценично движение”

⇒Катедра “Театрознание”

⇒Катедра “Сценична реч”

 

Отчет на Катедра “Драматичен театър”

Отчет на Катедра “Актьорство и режисура за куклен театър”

Отчет на Катедра “Сценично движение”

Отчет на Катедра “Театрознание”

Отчет на Катедра “Сценична реч”