Кандидатстудентски консултации

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Тук можете да намерите информация за консултациите за всяка специалност и как да се запишете.

 

През учебната 2021/2022 година Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ ще приеме 200 първокурсници в 17 бакалавърски и 9 магистърски програми на двата факултета „Сценични изкуства“ и „Екранни изкуства“.

Бакалавърски специалности

 

Магистърски специалности

Кандидатстудентските консултации ще се провеждат от началото на м. юли до края на м. август по предварително обявен на сайта на НАТФИЗ график. Записването за кандидатстудентски консултации ще бъде от 1 юни.

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават от 23 до 27 август 2021.

Изпитите в НАТФИЗ се провеждат от 1-ви до 10-ти септември.