КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023

Наредба за прием на студенти в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

Заповед №1016 /15.05.2023 – Такси за кандидатстване и обучение за учебната 2023/2024 година

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

За повече информация за приемните изпити, моля прочетете внимателно страницата на съответната специалност.

В НАТ­ФИЗ мо­же да се кан­ди­дат­с­т­ва ед­нов­ре­мен­но за всички специалности.

Таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 80 лв. за I кръг, 65 лв. за II кръг, и 50 лв. за III кръг.

Годишна такса за обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “Бакалавър”:  2000 лв. – за I и II курс; 1800 лв. – за III и IV курс;

Годишна такса за обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър” – 2200 лв.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Кандидатстудентски консултации ще се провеждат през месеците юни, юли и август.

График за консултациите

 

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават онлайн

от 21 до 25 август 2023 г. (включително)

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.


Прием по специалности за учебната 2023/2024 година

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Факултет “Екранни изкуства”

Мениджмънт в екранните изкуства

Екранна режисура

Екранна драматургия

Фотографско изкуство

Анимационна режисура

 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Съвременното кино в световната култура

Дизайн на интерактивни аудиовизуални продукти

Мениджмънт на аудиовизуални архиви


АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на НАТФИЗ може да се използва за подготовка от всички кандидат-студенти. Книгите са достъпни само в читалнята срещу такса от 15.00 лв.


СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ НА НАТФИЗ

София 1700, Студентски град, блок 29; тел. 02 868 51 81

Условия за настаняване


СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ

Банка ДСК ЕАД

Първа Инвестиционна Банка АД

КВС Банк

Алианц Банк България АД

Инвестбанк АД

Българо-американска кредитна банка АД

Обединена българска банка АД

Юробанк България АД


ЗА СТУДЕНТИТЕ НА НАТФИЗ

 • Театър НАТФИЗ
 • Куклен театър НАТФИЗ
 • Учебен аудио-визуален комплекс
 • Академична библиотека и архив
 • Студентско общежитие
 • Студентски стол
 • Стипендии (социални, за отличен успех, други)
 • Здравно осигуряване (до навършване на 26 години).
 • Отстъпка при закупуването на абонаментни карти за градски транспорт в София.
 • Отстъпки за автобусен и железопътен транспорт в цялата страна.
 • Международната студентска идентификационна карта ISIC
 • Достъп до международните програми за    европейска мобилност Еразъм + (за обучение и/или практика)
 • Достъп до семинари, лекции, ателиета и уъркшопи на международните гости на НАТФИЗ
 • Възможности за практики във филмови студиа, телевизионни канали, театри, фестивали: НТ „Иван Вазов“, Театър „Българска армия“, Театрална работилница „Сфумато“, Столичен куклен театър, МТФ „Варненско лято“, ТФ „Михаил Лъкатник“ – Ямбол, МКФ „Пиеро“ – Ст. Загора, Международен София филм фест, Ню Бояна Студиос, БУФО, Доли Медиа студио и др.
 • Безплатен вход или намаления при посещенията на спектакли

 

КОНТАКТИ

Отдел „Академична администрация“02 9231 275 (272, 225, 271)

Каса: 02 9231 303

Библиотека: 02 9231 391 (392)

Студентско общежитие: 02 868 51 81