КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Документите за кандидатсване по всички специалности специалности в НАТФИЗ, се подават онлайн от 21 до 25 август (включително).

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юни, юли и август.

 

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ 

Такса за участие в кандидатстудентските изпити са в размер на 100 лв. за 1-ви кръг, 80 лв. за 2-ри кръг, и 50 лв. за 3-ти кръг. Кандидат-студентите за бакалавърските специалности на факултета по „Екранни изкуства“ плащат еднократна такса от 100 лв., независимо от броя желани специалности. Таксата за докторантския изпит е в размер на 250 лв.

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

За повече информация за приемните изпити, моля прочетете внимателно страницата на съответната специалност.

В НАТ­ФИЗ мо­же да се кан­ди­дат­с­т­ва ед­нов­ре­мен­но за всички специалности.

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември. 

Прием по специалности за учебната 2024/2025 година

БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Факултет “Сценични изкуства”

Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

Режисура в сценичните изкуства

Театрално изкуство

Публична реч

Режисура в куклено-театралните практики

Образователен и терапевтичен куклен театър

 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Театрално изкуство в образователна среда 

(Междууниверситетска магистърска програма съвместно с Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев”)

Артистични подходи в образованието

(Междууниверситетска магистърска програма съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Факултет “Екранни изкуства”

 

 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Съвременно кино в световната култура

Дизайн на интерактивни аудиовизуални продукти

Мениджмънт на аудиовизуални архиви


АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на НАТФИЗ може да се използва за подготовка от всички кандидат-студенти. Книгите са достъпни само в читалнята срещу такса от 15.00 лв.


СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ НА НАТФИЗ

София 1700, Студентски град, блок 29; тел. 02 868 51 81

Условия за настаняване


СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ

Банка ДСК ЕАД

Първа Инвестиционна Банка АД

КВС Банк

Алианц Банк България АД

Инвестбанк АД

Българо-американска кредитна банка АД

Обединена българска банка АД

Юробанк България АД


ЗА СТУДЕНТИТЕ НА НАТФИЗ

 • Театър НАТФИЗ
 • Куклен театър НАТФИЗ
 • Учебен аудио-визуален комплекс
 • Академична библиотека и архив
 • Студентско общежитие
 • Студентски стол
 • Стипендии (социални, за отличен успех, други)
 • Здравно осигуряване (до навършване на 26 години).
 • Отстъпка при закупуването на абонаментни карти за градски транспорт в София.
 • Отстъпки за автобусен и железопътен транспорт в цялата страна.
 • Международната студентска идентификационна карта ISIC
 • Достъп до международните програми за    европейска мобилност Еразъм + (за обучение и/или практика)
 • Достъп до семинари, лекции, ателиета и уъркшопи на международните гости на НАТФИЗ
 • Възможности за практики във филмови студиа, телевизионни канали, театри, фестивали: НТ „Иван Вазов“, Театър „Българска армия“, Театрална работилница „Сфумато“, Столичен куклен театър, МТФ „Варненско лято“, ТФ „Михаил Лъкатник“ – Ямбол, МКФ „Пиеро“ – Ст. Загора, Международен София филм фест, Ню Бояна Студиос, БУФО, Доли Медиа студио и др.
 • Безплатен вход или намаления при посещенията на спектакли

 

КОНТАКТИ

Учебен отдел:  02 9231 266 (275, 271)

Каса: 02 9231 303

Библиотека: 02 9231 391 (392)

Студентско общежитие: 02 868 51 81