Дни на отворените врати

 

 На 31 март 2024 г.  гости на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ бяха учениците от клуб “Театрално и филмово изкуство” към ПГ “Петко Р. Славейков”, град Якоруда. Заедно със своите преподаватели г-жа Васка Дринцолова, учител по „Български език и литература“ и г-жа Ива Рашкова, учител по професионална подготовка, те посетиха часовете на първи курс АДТ, с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов и първи курс АДТ, с художествени ръководители проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев, за да се запознаят с обучението по тази специалност, както и да зададат своите въпроси. Надяваме се разговорите с преподавателите, както и непосредствения контакт със студентите, да са увеличили интересът на учениците към нашата Академия като тяхно бъдещо учебно заведение.


ДНИ  НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

На 29 февруари и 01 март 2024 г. по инициатива на Иновативно средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велинград се проведоха Дни на отворените врати в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Учениците от театралните езикови клубове на своето училище имат награди от национални театрални фестивали и участия по проекти в чужбина. Заедно със своите преподаватели г-н Филип Филипов, г-жа Нелли Калъчева, г-жа Елена Тетимова и г-жа Десислава Димитрова те посетиха часовете на трети курс АДТ и РДТ, с художествени ръководители проф. Пламен Марков и проф. д-р Ивайло Христов, за да се запознаят с обучението по тези специалности, както и да зададат своите въпроси. Учениците посетиха и Академичния информационен център на НАТФИЗ, където се запознаха с разнообразни  специализирани текстове и функционалните възможности на библиотеката.

С радост ще ги очакваме отново, не само като гости на Академията, но като нейни бъдещи студенти!

 


 

⇒Рецитаторски конкурс с награди

⇒Стипендии на френското правителство “France excellence” 2024