ОБРАЗОВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ

1. Разработва структура на образователната дейност по направления, специалности, степени и форми на обучение.
2. Разработва модел за кадрово обезпечаване на образователната структура на НАТФИЗ по факултети и катедри;
3. Разработва длъжностните характеристики на научно-преподавателските кадри в НАТФИЗ и финансовите параметри за оценка на труда им!.
4. Разработва система за вътрешна оценка и поддържане качеството на обучението в НАТФИЗ.
5. Разработва документацията за нова акредитация на НАТФИЗ по направления, специалности, степени и форми на обучение, съобразена с изискванията на МОН и НАОА за евроинтеграционна характеристика.
6. Разработва самостоятелни и/ли съвместни проекти за участие на НАТФИЗ в национални и международни образователни програми.
7. Разработва финансовите параметри за формиране таксите за обучение на български и/ли чуждестранни граждани в НАТФИЗ.

Председател: проф. Славчо Маленов

Членове:

Проф. д.н. Камелия Николова

Проф. Снежина Танковска

Доц. д-р Емил Рашев

Доц. д-р Мира Каланова

Доц. Любомир Христов

Докторант Надежда Панайотова

 

НАУЧНО РАЗВИТИЕ

1. Разработва финансовите параметри за развитие на научната дейност на НАТФИЗ.
2. Оценява качествения потенциал и финансовата обосновка на заявките за реализация на научни продукти по направления и специалности и препоръчва формата на реализацията им и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.
3. Оценява качеството на завършените научни продукти и ги препоръчва за участие в национални и международни научни форуми.
4. Разработва система за постоянна актуализация на научно-информационната база и структурите за комуникация в НАТФИЗ.
5. Разработва приоритетите за участие на НАТФИЗ в национални и международни научни форуми.
6. Разработва и/или препоръчва проекти за национално и международно сътрудничество на НАТФИЗ по научни области.
7. Препоръчва конкретни кандидатури на преподаватели и студенти за участие на национални и международни научни форуми и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.

Председател: проф. д.н. Мая Димитрова

Членове:

Доц. д-р Венета Дойчева

Доц. д-р Мариана Лазарова

Докторант Деница Петрова

Докторант Бояна Бъчварова

 

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ – Драматичен театър

Председател: Проф. д-р Петя Цветкова

Членове:

Проф. д-р Калина Стефанова

Проф. д-р Ивайло Христов

Проф. д-р Атанас Атанасов

Проф. д-р Чайка Петрушева

Доц. д-р Веселина Раева

Докторант Тодор Димитров

 

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ – Куклен театър

Председател: Проф. Боньо Лунгов

Членове:

Проф. Румен Рачев

Проф.  Диляна Мичева

Проф. Жени Пашова

Доц. д-р Катерина Илкова

Ас. Весела Хаджиниколова

Докторант Михаела Тюлева

 

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ – Екранни изкуства

Председател: Проф. д-р Дочо Боджаков

Членове:

Проф. д-р Теодор Янев

Проф. д-р Светослав Овчаров

Доц. д-р Марин Дамянов

Доц. Владислав Будинов

Ас. Нели Димитрова

Докторант Мартичка Божилова

 

СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Председател: Проф. д.н. Мирослав Дачев

Членове:

Доц. д-р Александър Илиев

Доц. д-р Пенко Господинов

Доц. Юрий Дачев

Доц. Росица Илиева

Гл. ас. д-р Елена Тренчева

Докторант Димитър Енчев

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Председател: Чл. -кор проф. Пламен Марков

Членове:

Проф. Анна Топалджикова

Проф. д-р Емилия Стоева

Доц. д-р Константин Каракостов

Доц. д-р Иван Иванов

Доц. д-р Велимир Велев

Докторант Михаил Байков