Кандидатстудентски консултации 2021 г.

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

 

Срокът за записване и подаване на документи за кандидатстудентски консултации за специалностите: “Актьорство за драматичен театър”, “Режисура за драматичен театър”, „Театрознание и театрален мениджмънт“, “Театрална продукция”, “Режисура в сценичните изкуства”, „Театрално изкуство“, “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии” – е до 10 август (включително)!

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Актьорство за драматичен театър”

с ръководител проф. Пламен Марков

(консултациите са само групови)

12.07 – 16.07.2021 г. (включително) – 9.30 – 14.30 ч.

16.08. – 20.08.2021 г. (включително) – 9.30 – 14.30 ч.

Театър НАТФИЗ, Сцена 47

Консултациите ще се водят от проф. Пламен Марков

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Актьорство за драматичен театър”

с ръководител проф. д-р Ивайло Христов

(консултациите са само групови)

23.08 – 28.08.2021 г. (включително)  –  9.30 – 14.30 ч.

Театър НАТФИЗ, Сцена 47

Консултациите ще се водят от проф. д-р Ивайло Христов

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Актьорство за куклен театър”

с ръководител проф. Боньо Лунгов

(консултациите са само групови)

09.08 – 13.08.2021 г. (включително)  –  10.00 – 15.00 ч.

НАТФИЗ, “Б” сграда, Куклен театър НАТФИЗ

Консултациите ще се водят от проф. Боньо Лунгов и доц. д-р Константин Каракостов

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Режисура за драматичен театър”

с ръководител проф. Пламен Марков

(консултациите са само групови)

19.07 – 23.07.2021 г. (включително) – 9.30 – 14.30 ч.

23.08 – 27.08.2021 г. (включително) – 9.30 – 14.30 ч.

НАТФИЗ, “А” сграда, аудитория А602

Консултациите ще се водят от проф. Пламен Марков

Кандидатстудентски консултации за специалност

Театрознание и театрален мениджмънт“ 

с ръководител проф. д.н. Камелия Николова

(консултациите са само индивидуални, до 2 академични часа)

14.07 – 21.07.2021 г. (включително) – 10.00 – 14.00 ч.

23.08 – 27.08.2021 г. (включително) – 10.00 – 14.00 ч. 

Предварително уговаряне на тел. 0888499284;

Консултациите се провеждат на живо в НАТФИЗ, “А” сграда, аудитория А401 или онлайн в ZOOM 

Консултациите ще се водят от проф. д.н. Камелия Николова,  

доц. д-р Асен Терзиев и проф. д-р Венета Дойчева

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Театрална продукция”

с ръководител доц. д-р Петър Кауков

(консултациите са само индивидуални, до 2 академични часа)

19.07 – 23.07.2021 г. (включително) – 10.00 – 14.00 ч.

23.08 – 27.08.2021 г. (включително) – 10.00 – 14.00 ч.

НАТФИЗ, “А” сграда, Театър НАТФИЗ

Консултациите ще се водят от доц. д-р Петър Кауков

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Сценография”

с ръководител проф. д-р Чайка Петрушева

(индивидуални консултации до 2 академични часа)

от 05.07 – 10.07.2021 г. (включително) 

и от 10.08. – 15.08.2021 г. (включително) 

след индивидуална уговорка с преподавателя на тел. 0889108457

Консултациите ще се водят от проф. д-р Чайка Петрушева

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Филмова и телевизионна режисура”

с ръководител проф. д-р Светослав Овчаров

(групови консултации)

26.07. – 30.07.2021 г. (включително) –  09.30 ч. – 14.30 ч.

НАТФИЗ, “В” сграда, аудитория В403, кино-павилион, ТВ студио

Консултациите ще се водят от проф. д-р Светослав Овчаров,

д-р Радослав Камбуров и ас. Мартин Геновски.

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Филмово и телевизионно операторство”

с ръководител доц. д-р Емил Рашев

(групови консултации)

02.08 – 06.08.2021 г. (включително) – 9.30 ч. – 14.30 ч.

НАТФИЗ, “В” сграда, зала В 302

Консултациите ще се водят от проф. Теодор Янев

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Драматургия”

с ръководител проф. д-р Станислав Семерджиев

(групови консултации)

26.07 – 30.07.2021 г. (включително) – 10.00 ч. – 15.00 ч.

НАТФИЗ, “В” сграда, аудитория В301

Консултациите ще се водят от ас. Нели Димитрова 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Филмово и телевизионно продуценство”

с ръководител доц. д-р Ема Константинова

(групови консултации)

25.07. – 30.07.2021 г. (включително) – от 10.00 ч.15.00 ч.

НАТФИЗ, Малка кинозала

Консултациите ще се водят от доц. д-р Ема Константинова

 

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Фотография”

с ръководител доц. д-р Красимир Андонов

(групови консултации)

26.07. – 30.07.2021 (включително) – 09.30 ч.- 14.30 ч.

НАТФИЗ, сграда “В”, зала В201, В202

Консултациите ще се водят от доц. д-р Александър Нишков.

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Екранна драматургия”

с ръководител проф. д-р Станислав Семерджиев

(индивидуални консултации, до 2 академични часа)

26.07. – 30.07.2021 г. (включително)

Консултациите ще се водят от проф. д-р Станислав Семерджиев

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Мениджмънт в екранните изкуства”

с ръководител проф. д.н. Любомир Халачев

(индивидуални консултации)

02.08. – 06.08.2021 г. (включително) – 10.00 ч.- 14.00 ч.

Консултациите ще се водят от проф. д.н. Любомир Халачев

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Фотографско изкуство”

с ръководител проф. д-р Емилия Стоева

(индивидуални консултации)

01.08. – 10.08.2021 г. (включително)

по индивидуална уговорка

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Екранна режисура”

с ръководител проф. д-р Светослав Овчаров

(индивидуални консултации, до 2 академични часа)

26.07. – 30.07.2021 г. (включително)

Консултациите ще се водят от проф. д-р Светослав Овчаров

 

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”

с ръководител проф. Лидия Върбанова

по време на целия консултационен период, онлайн

чрез Вайбър и Whatsapp (тел: 0888 318130),

както и по имейл  lidiavarbanova@gmail.com, при предварително записване

 

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Публична реч”

с ръководител проф. д-р Веселина Раева

(консултациите са само индивидуални, до 2 академични часа)

09.08 – 13.08.2021 г. (включително)

по индивидуална уговорка на имейл:

veselinaraeva@yahoo.com

Консултациите ще се водят от проф. д-р Веселина Раева

Кандидатстудентски консултации за специалност

“Режисура в сценичните изкуства”

с ръководител проф. Пламен Марков

(само индивидуални консултации, до 2 академични часа)

19.07. – 23.07.2021 г. (включително) – 15.00 – 19.00 ч.

23.08 – 27.08.2021 г. (включително) – 15.00 – 19.00 ч.

НАТФИЗ, “А” сграда, аудитория А602

Кандидатстудентски консултации за специалност

Театрално изкуство“ 

с ръководител проф. д-р Венета Дойчева

(консултациите са само индивидуални, до 2 академични часа)

по време на целия консултационен период, онлайн

чрез Вайбър и Whatsapp (тел: 0887 62 07 64),

както и по имейл  veneta.doytcheva@gmail.comпри предварително записване

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на заявление онлайн и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

Кандидат-студентите ще могат да се запишат за консултации при съответните преподаватели чрез подаване на заявление онлайн на посочения имейл за конкретната специалност.

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на съответния имейл за специалността (списъка може да видите по-долу)

 

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността – съкращението за всяка специалност можете да видите по-долу
  • Датите на кандидатстудентската консултация

 

СЪКРАЩЕНИЕ        СПЕЦИАЛНОСТ       ИМЕЙЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

АДТ    Актьорство за драматичен театър  adt@natfiz.bg

РДТ  –  Режисура за драматичен театър   rdt@natfiz.bg

АКТ  –  Актьорство за куклен театър   akt@natfiz.bg

Сценография – Сценография     sc@natfiz.bg

ТТМ  –  Театрознание и театрален мениджмънт  ttm@natfiz.bg

ТД – ТТ  –  Театър на движението – Танцов театър    td_tt@natfiz.bg

ТП   –  Театрална продукция      tp@natfiz.bg

ФТР   –   Филмова и телевизионна режисура    ftr@natfiz.bg

ФТО   –  Филмово и телевизионно операторство     fto@natfiz.bg

ФТМ   –   Филмов и телевизионен монтаж     ftm@natfiz.bg

ФТЗ  –  Филмов и телевизионен звук      ftz@natfiz.bg

ФТП  –   Филмово и телевизионно продуцентство    ftp@natfiz.bg

ФТД   –   Филмов и телевизионен дизайн         ftd@natfiz.bg

ФОТ  –  Фотография         fot@natfiz.bg

АН  –  Анимация        an@natfiz.bg

ДР  –   Драматургия       dr@natfiz.bg

ЕИЖ   –   Екранни изследвания и журналистика     eij@natfiz.bg

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

МСИИ  –  Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии      msii@natfiz.bg

МЕИ   –   Мениджмънт в екранните изкуства       mei@natfiz.bg

ПР  –  Публична реч      prech@natfiz.bg

ТИ   –   Театрално изкуство       ti@natfiz.bg

ФИ  –   Фотографско изкуство        fi@natfiz.bg        

РСИ   –  Режисура в сценичните изкуства      rsi@natfiz.bg

ЕР   –   Екранна режисура       er@natfiz.bg

ЕД  –  Екранна драматургия       ed@natfiz.bg

 

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 23 до 27 август 2021 г.

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2021 г.

 

За повече информация – info@natfiz.bg

и на тел. 0889 00 2331, 0885 75 29 59