Кандидатстудентски консултации

КСК 2019

 

Консултации по специалност “Актьорство за драматичен театър”

Проф. д-р Атанас Атанасов

 

Месец юли: 03.07. – 07.07.2019 г.

Индивидуални -10.00-14.00 ч.

Групови-17.00-20.00 ч.

 

Месец август: 05.08. – 09.08.2019 г.

Индивидуални-10.00-14.00 ч.

Групови-17.00-20.00 ч.

 

*Кандидатите могат да записват само по една индивидуална консултация-един учебен час /45 мин./

 

 


Консултации по специалност “Актьорство за драматичен театър”

Проф. Иван Добчев

 

08.07.-12.07.2019 г.

12.00ч. – 16.00ч. – индивидуални консултации

17.00ч. – 20.00ч. – групови консултации

 

19.08. – 23.08.2019 г.

12.00ч. – 16.00 ч. – индивидуални консултации

17.00ч. – 20.00 ч. – групови консултации

 


Консултации по специалност “Актьорство за куклен театър”

Доц. д-р Константин Каракостов

 

19.08 – 23.08. 2019 г.

10.00ч. – 15.00ч.

 


Консултации по специалност “Режисура да драматичен театър”

Проф. Иван Добчев

 

03.07. – 07.07.2019г.

12.00ч. – 17.00 ч. – групови консултации

18.00ч. – 20.00 ч. – индивидуални консултации

 

05.08. – 09.08.2019 г.

12.00ч. – 17.00 ч. – групови консултации

18.00ч. – 20.00 ч. – индивидуални консултации


Консултации по специалност “Театър на движението – Танцов театър”

Проф. д-р Петя Цветкова

 

01.07. – 05.07.2019 г.

само индивидуални консултации

 

 


Консултации по специалност “Мениджмънт в сценичните изкуства”

Проф. д-р Лидия Върбанова

 

01.07 – 05.07.2019 г.

индивидуални консултации

 

 

 

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

 

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността – виж съкращението ТУК
  • Датите на кандидатстудентската консултация

Пример: КСК – АДТ – 18-22.08.2019

 

СЪКРАЩЕНИЕ

                СПЕЦИАЛНОСТ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
АДТ Актьорство за драматичен театър
РДТ Режисура за драматичен театър
АКТ Актьорство за куклен театър
РКТ Режисура за куклен театър
Сценография Сценография
ТТМ Театрознание и театрален мениджмънт
ТД – ТТ
Театър на движението – Танцов театър
ТП Театрална продукция
ФТР Филмова и телевизионна режисура
ФТО Филмово и телевизионно операторство
ФТМ Филмов и телевизионен монтаж
ФТЗ Филмов и телевизионен звук
ФТП Филмово и телевизионно продуцентство
ФТД Филмов и телевизионен дизайн
ФОТ Фотография
АН Анимация
ДР Драматургия
ЕИЖ Екранни изследвания и журналистика
 
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
МСИ Мениджмънт в сценичните изкуства
МЕИ Мениджмънт в екранните изкуства
ПР Публична реч
ТИ Театрално изкуство
ФТИ Филмово и телевизионно изкуство
ЕПФ Естетика на приложната фотография
ОТКТ Образователен и терапевтичен куклен театър
РКТП Актьорство майсторство за театър и кино
РЕИ Режисура в екранните изкуства
ЕР Екранна режисура
ДИМ Дизайн за интерактивни медии

 

Справка и записване – на касата на НАТФИЗ, тел. 02/9231 303.

Работно време на касата:
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.

Повече информация можете да намерите в Наредбата за прием и на тел. 02 9231 243/ 273/ 274/ 271/ 303