Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

Ръководител на програмата: Проф. д-р Лидия Върбанова Преподавателски екип: проф. д-р Иван Кабаков, проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев,  доц. д-р Марияна Лазарова, доц. д-р Момчил Георгиев, доц. д-р Биляна Томова, д-р Десислава Стойчева, доц. д-р Ваня Божилова, д-р Диана Андреева-Попйорданова, д-р Мила Стоева, д-р Мирена Станева, д-р Ина Божидарова, д-р Екатерина Кънчева, д-р Ива Никифорова, Явор […]

Театрално изкуство

  Образователна степен: Магистър   Ръководител на програмата: проф. д-р Венета Дойчева Преподавателски екип: проф. д.н. Камелия Николова (Съвременни сценични практики); проф. д.н. Анна Топалджикова (Специфика на театралния спектакъл); проф. д-р Венета Дойчева (Теория на драмата); проф. д.н. Мирослав Дачев (Семиотика на изкуството); доц. д-р Асен Терзиев (Комуникация на чужд език – английски), гост доц. […]

Публична реч

  Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи налагат необходимостта от висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Днес е осезаема потребността […]

Образователен и терапевтичен куклен театър

  Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността “Образователен и терапевтичен куклен театър” в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е фундаментална, модерна и новаторска за страната ни. Основната цел на тази дисциплина е да възпита и утвърди у студентите способността и майсторството да превръщат натрупаните теоретични и практически познания от другите изучавани дисциплини в творчески куклено-театрален […]

Режисура в куклено-театралните практики

  Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Магистърската специалност „Режисура в куклено-театралните практики” (РКТП) е насочена към студенти завършили бакалавърските специалности в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”, както и други специалности в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“, желаещи да навлязат в спецификата куклено-театралната режисура. Учебната програма по специалността проследява подходите […]

Фотографско изкуство

  Образователна степен: Магистър Ръководител на специалността: проф. д-р Емилия Стоева Кандидатстудентски консултации:  1 юни –  15 август (индивидуални)   В специалността преподават: проф. д-р Атанас Кънчев, доц. Иглена Русева , доц. д-р Красимир Андонов, доц. д-р Александър Нишков, д-р Вера Млечевска и много други изявени педагози от НАТФИЗ ”Кр. Сарафов”   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА […]

Мениджмънт в екранните изкуства

  Основана: 2004   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на независимото екранно производство и разпространение, е от стратегическо значение както за навлизането на българското кино и телевизия в новия етап на обществено развитие, така и за приспособяването им към съществуващия модел […]

Екранна режисура (НОВО)

  Магистърска програма по ЕКРАННА РЕЖИСУРА Ръководител на специалността: проф. д-р Светослав Овчаров   Характеристика на специалността Специалността е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в практиката на екранната режисура и да подготвят проект за кандидатстване в български и международни финансиращи институции.   Форма на обучение Редовно – 2 семестъра. През първия […]