Екранна режисура (НОВО)

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   За студентите, завършили бакалавърска степен по ФТР във всички учебни заведения в страната –  два семестъра.   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Програмата е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в теорията и пректиката на определен вид кино и да се […]

Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Основана: 2005 г.   Образователна степен: Магистър     КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И МОТИВАЦИЯТА НИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ТАЗИ ПРОГРАМА? Динамиката и съвременните тенденции за управление на творчески организации и проекти налагат необходимостта от квалифицирани специалисти, които да са адаптивни и находчиви в поспоянно […]

Мениджмънт в екранните изкуства

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Основана: 2004   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на независимото екранно производство и разпространение, е от стратегическо значение както за навлизането на българското кино и телевизия в новия етап на обществено развитие, […]

Театрално изкуство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Интензивното обновяване и преструктуриране на театралния сектор у нас, масовото навлизане на новите технологии и интеркултурните практики в създаването и разпространението […]

Публична реч

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи поставят въпроса за висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес […]

Филмово и телевизионно изкуство

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 2 семестъра   Основана: 2005 г.   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на глобалното екранно производство, разпространение и образование, е от стратегическо значение за приспособяването им към съществуващия модел в световен мащаб. Целта на магистърската […]

Естетика на приложната фотография

Форма на обучение: редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАНОСТТА Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска. Периметърът на базисните дисциплини обхваща фотография в съвременна визуална […]

Образователен и терапевтичен куклен театър

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 1 година   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА Специалността “Образователен и терапевтичен куклен театър” в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е фундаментална, модерна и новаторска за страната ни. Основната цел на тази дисциплина е да възпита и утвърди у студентите способността и майсторството да превръщат натрупаните теоретични и практически […]

Режисура в куклено-театралните практики

Форма на обучение: Редовно, с продължителност 3 семестъра   Образователна степен: Магистър   ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Магистърската специалност „Режисура в куклено-театралните практики” (РКТП) е насочена към студенти завършили бакалавърските специалности в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”, както и други специалности в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“, желаещи да навлязат в спецификата […]