СЪБИТИЯ                 

Биляна Томова

Доц. д-р Биляна Томова

 

Биляна Томова е доктор по икономика на културата, доцент по икономика на медиите и изследовател в областта на културните и творческите индустрии.  Доц. Томова е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство, където е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ (УНСС). Води курсове по Икономика на медиите и културните индустрии, Финансиране на медиите и културните индустрии, Продуцентство и др. Доц.Томова е директор на Центъра за аудиовизуална политика (УНСС)  и ръководител на магистърската програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ (УНСС). Доц. Томова е един от основателите на магистърската програма по “Мениджмънт в сценичните изкуства“ в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“. Специализирала е в Амстердам, Москва, Будапеща и др. Публикувала е множество статии, студии, монографии и две книги: “Изкуство и пазар“ и „Алтернативни механизми за финансиране на културните дейности“.

Доц. Томова е съосновател  на Обсерватория по икономика на културата в България – водеща нестопанска организация, която  провежда ежегодно изследване на икономическия принос на изкуствата, културните и творчески индустрии в България и по чиято инициатива бе създадена програмата „Късометражно кино“ на Национален фонд „Култура“. Заедно с академичната си кариера доц. Томова участва в консултативни и експертни работни групи в областта на медиите, филмовата индустрия, сценичните изкуства, статистика на културата. Част е от екипа на стратегиите „София-творчески град на киното“ и „София град на творческата икономика“. Тя е и е била член на редица национални и международни институции и организации като: Първия  Национален съвет за кино, Финансовата комисия към Националния филмов център, Управителния съвет на Национален фонд Култура, Националната асоциация на културните мениджъри (съосновател). Член е на Съюза на българските филмови дейци, на Съюза на българските журналисти, на International Association for Media and Communication Research, European Communication Research  and Education Association. Съавтор е на профила на България за културна политика към Компендиума за културни политики и тенденции в Европа.