СЪБИТИЯ                 

Димитър Янбастиев

Проф. Димитър Янбастиев

Дата на раждане:   31.05.1942г. гр. Шумен

 

Образование:   Висше, ВИТИЗ „Кр.Сарафов”, 1966г.

специалност “Актьорско майсторство”

 

Специализации:  “Сценическо движение” и “Сценична фехтовка” в катедра ОСД, ЛГИТМиК, г.Санкт-Петербург през 1969-70г., научен ръководител проф.И.Е.Кох.

 

Научно звание:  Професор

 

Професионален опит:

1966-1969г .- актьор в ДТ „Кр.Кюлявков“ гр. Кюстендил; изиграни 21 роли

от 1970г. хоноруван, а от 1971г. до настоящем – старши асистент, главен асистент, доцент, професор в НАТФИЗ; лекции и упражнения по Сценична фехтовка на над 70 актьорски класа с всички художествени ръководителии, обучаващи драматични и пантомимни актьори.

от 1992г. до настоящем – хоноруван преподавател по Сценично движение и Сценична фехтовка ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

1994-1995г. – Театрална школа “Апарт”, г.Пловдив – хоноруван преподавател по Сценична фехтовка

1999-2000г. – Славянски университет – хоноруван преподавател по Сценична фехтовка и Сценично движение

2001-2002г. – Великотърновски университет- хоноруван преподавател по Сценична фехтовка

2002-2003г. – Варненски свободен университет, лекции и упражнения по Сценично движение и Сценична фехтовка за студенти от киноактьорско майсторство.

1995-1996г. – Bergenteaterscole – Норвегия, лекции и упражнения по сценична фехтовка за драматични актьори

2006г. – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – хоноруван преподавател по Сценична фехтовка.

2006г. – Варненски свободен универсиет “Черноризец Храбър”, хоноруван преподавател по Сценична фехтовка.

 

Езици, които владее:    Български, Руски

 

Разработване на нови учебни програми:

 • Програма по дисциплина “Сценична фехтовка” за специалността “Актьорско майсторство за драматичен театър”, ВИТИЗ „Кр.Сарафов”
 • Програма за спецкурс по “Сценична фехтовка” в театрална школа “Апарт” гр. Пловдив.
 • Програма за спецкурс “Сценична фехтовка” в Bergenteaterscole – Норвегия
 • Програма за спецкурс “Сценична фехтовка” и “Сценично движение” за киноактьори, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
 • Програма по “Сценично движение” за специалността “Актьорство за драматичен театър”, ЮЗУ „Неофит Рилски”.
 • Програма по “Сценична фехтовка” за специалността “Актьорство за драматичен театър”, ЮЗУ „Неофит Рилски”.
 • Програма по “Сценичен бой” за специалността “Актьорство за драматичен театър”, ЮЗУ „Неофит Рилски”.
 • Актуализирана програма по дисциплина “Сценични бойни техники” за специалността “Актьорско майсторство за драматичен театър”, ВИТИЗ „Кр.Сарафов”
 • Актуализирана програма по дисциплина “Сценични бойни техники” за специалността “Театър на движението””, НАТФИЗ „Кр.Сарафов”
 • Програма по дисциплина “Сценична фехтовка” за специалността “Актьорство за драматичен театър”, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
 • Програма по дисциплина “Сценична фехтовка” за специалността “Актьорство за драматичен театър”, Варненски свободен уиверситет “Черноризец Храбър”

 

Обучение и научно ръководство на специализанти и аспиранти:

Обучение на 11 срециализанти.

Научен ръководител на 1 аспирант.

 

Научни работи и рецензии:

 • Рецензия на дипломна работа на Ю. Абаджиев – 1977г.
 • Хабилитационен труд за получаване на звание Доцент “Развитието на Сценическата фехтовка и достоинствата на бългаската школа” – 1991г.
 • Хабилитационен труд за получаване на звание Професор “Условност и безусловност в сценичния бой – школа на българската сценична фехтовална техника” – 2002г.

 

Постановъчна работа по пластика,танци, сценичен бой и фехтовка в спектакли на различни режисьори в театри на страната и чужбина :

Период 1971 – 1990гг. – 117 постановки по  пластика, сценичен бой и фехтовка и проведени квалификационни курсове в различни театри на страната /списъкът се прилага/.

 

1991-2006г.

 • “Лорензачо”, реж. М. Младенова, Народен театър “Ив. Вазов”, София
 • “Грешки от любов родени”, Лопе де Вега, реж Н.Сейкова, НТМ, София
 • “Хамлет в пикантен сос”, реж. А.Аврамов, Сатиричен театър, София
 • “Хамлет”, У.Шекспир, реж. Н. Ламбрев, ВТ, София
 • “Тримата мускетари”, А.Дюма, реж. А. Беровски, ДТ Русе
 • “Дванайста нощ”, У. Шекспир, реж. П. Будевски, Свободен театър, София
 • “Нови Дон Жуан”, С. Алешин, реж. Цв. Цветков, ДТ Варна
 • “Хамлет”, У. Шекспир, реж. Б. Илиев, Частен театър гр. Пловдив
 • “Обикновено чудо”, Е. Шварц, пеж. Л. Бояджиев, Театър-студия гр. Монтана

Учебен театър:

 • “Съзъклятие на лицемерите”, М. Булгаков, реж. Д. Гюрова
 • “Ромео и Жулиета”, У. Шекспир, реж. Здр. Митков
 • “Оперния директор”, реж. Н. Сейкова
 • “Фуенто Овехуна”, Лопе де Вега, реж. Сн. Танковска

 

Списък на ролите, реализирани в Драматични театри на страната:

ДТ г.Търговище

 • Орсино – “Дванайста нощ”, У.Шекспир, реж.Н.Сейкова

РДТ г. Смолян

 • Арис – “Учени жени”, Молиер, реж.Л.Гройс
 • Чедо – “Министерша”, Б.Нушич, реж. Ч.Кръстев

Народен театър “Ив. Вазов” г. София

 • Йове – “Чифликът край граница”, Й.Йовков, реж.Н.Сейкова

ДТ г.Монтана

 • Големанов – “Големанов”, Ст.Костов, рсж. А.Паунов

ДТ г.Кюстендил

 • Писателят – “Професионалист”,  Ковачевич, реж. Р Узунов
 • Директорът на полицията – “Полицаите”, Мрожек, реж.М.Събев
 • Лигурио – “Мандрагора”, Макиавели, реж. М.Събев
 • Божан – “Гераците”, Е.Пелин, реж. Н.Сейкова
 • Ксант – “Лисицата и гроздето”, Фигейредо, реж. М.Събев

 

Награди:

 • На Четвъртия Национален преглед на българската драма и театър за ролята на Близнаците от “Приказка за калпаците” от Панчо Панчев – Втора зонална и Трета национална награда.
 • Медал “VII републикански фестивал на художествената самодейност”
 • Златна значка на САБ.
 • Значка “Отличник на Комитета на културата”
 • Медал “1300 години България”
 • Медал “40 години от победата над хитлерофашизма”