СЪБИТИЯ                 

Елена Ангелова

Ас. д-р Елена Ангелова

Катедра "Театрознание" Факултет "Сценични изкуства"

 

Д-р Елена Ангелова е асистент преподавател към Катедра „Театрознание“ на проф. д.н. Анна Топалджикова. Тя води упражнения по нейния предмет „История на българския театър“ и по „Критика върху спектакъл“ при проф.д.н. Николай Йорданов. Тя завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“, а по-късно и магистратура „Театрално изкуство“ с преподаватели проф.д.н. Камелия Николова, проф. д-р Венета Дойчева и др. През 2020 г. защитава дисертация на тема „Тенденции в българското актьорско изкуство след 1989 г.“. Завършва също и Академия за културен мениджмънт в Гьоте инситут и редовно взима участие в различни форуми, конференции и международни срещи за танцови практици и теоретици като „New Dance into the New Venue”, Латвия, срещи и уъркшопи в рамките на фестивала „Tanz im August“ и др.

През годините Елена Ангелова има множество публикации върху събития от съвременния театрален и танцов живот в България в издания като сп. „Homo Ludens”, сп. „Култура“, „Литературен вестник“, портал „Култура“, „въпреки.com” и др. Елена Ангелова работи като координатор в Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ – www.antistaticfestival.org и сътрудничи на Международен театрален фестивал „Варненско лято“ – www.viafest.org . Работила е също като драматург в театрите в Плевен и в Ловеч, включва се в различни проекти от независимата сцена в различни роли като организатор, драматургичен консултант и др. Сред областите на нейния професионален интерес са критиката, историята, практиката и теорията на съвременния танц и пърформанс. Взима участие като жури в Национален конкурс за българска драматургия „Иван Радоев“, работила е за исторически издания за българския театър като „100 лица на българския театър“ от Съюз на артистите в България, „На превала. Тетрадка с биографични бележки на Александър Гюров“, основател на театъра в Плевен“, юбилейни издания на театрите в Плевен и Ловеч и др.