СЪБИТИЯ                 

Петър Стефанов

Проф. д.н. Петър Стефанов

 

Председател на Централен кооперативен съюз

 

Образование

Петър Стефанов е магистър по икономика.

Завършва висшето си образование в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, а през 1989 г. – следдипломна квалификация към Висша школа за управление към Министерски съвет, квалификация „Дипломиран стопански ръководител“.

През 2011 г. получава научно звание “доктор на икономическите науки” от два реномирани университета – Руски университет на кооперациите, Москва, Русия и Университета в Йорк, САЩ.

 

1989-1995 г.  –  Директор на кооперативно предприятие за бутилиране на минерална вода “Булминвекс ГБ” ЕООД,

1995-2003 г. –   Заместник-председател на ЦКС, направление “Стопански дейности и акционерни участия”

От 2003 г. досега  –  Председател на Централен кооперативен съюз

 

ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Участие в управлението на търговски дружества:

В различни периоди от 1995 г. досега Петър Стефанов участва в органите на управление на редица търговски дружества:

 • Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Холдинг кооперативен бизнес“ АД, гр. София;
 • Председател и член на Съвета на директорите на холдинг „Кооп-юг“ АД,
  гр. София;
 • Член на Надзорния съвет на Централна кооперативна банка, гр. София;
 • Член на Съвета на директорите на българо-френското дружество „Аутобар пакиджинг“ АД, гр. София;
 • Член на Надзорния съвет на „ХДИ“ Застрахователно АД, гр. София;
 • Председател на Управителния орган на българо-италианското дружество „БС-КООП трейд“ ЕКД със седалище гр. София, България.

 

Участие в НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

В различни периоди от 1995 г. досега:

 • Член на Съвета на настоятелите на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) “Кръстьо Сарафов”
 • Член на група III на Икономическия и социален съвет на Република България;
 • Член на Управителния съвет на Българската стопанска камара;
 • Член на Академичен и индустриален клуб “Добри Желязков”;
 • Член на Съвета на настоятелите на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

 

 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Глобален кооперативен алианс (ICA)

От 2009 г. досега – Член на Борда на директорите

От 2013 г. досега – Председател на Комисията по управление

Световна организация на потребителните кооперации (CCW)

От 2001 до 2015 г. – Член на Изпълнителния комитет

От 2015 г. досега   – Президент на Световната организация на потребителните организации

Кооперативна Европа – Европейски регион на Глобалния кооперативен алианс

От 2006 до 2013 г. – Член на Борда

От 2013 до 2017 г. – Вицепрезидент на Кооперативна Европа

Европейска асоциация на потребителните кооперации (EURO COOP)

От 2004 до 2012 г. – Член на Борда

През 2012 г. е избран за Вицепрезидент на ЕВРО КООП

Кооперативен дом Европа

От 2008 г. досега – Член на Борда на директорите

Европейски алианс за съвместна покупка на стоки (COOP EURO)

От 2009 г. досега -Член на Надзорния съвет

 

Почетни награди и отличия

2007 г. –  Почетен медал на Европейска асоциация на потребителните кооперации (EURO COOP) за принос в развитието на сътрудничеството между потребителските кооперации в Европа

2008 г. – Орден на Република България „За гражданска заслуга” – Първа степен, връчен от Президента на Република България за приноса за развитието и утвърждаването на ценностите и институциите на кооперативното движение в страната за двете десетилетия непрекъсната ръководна дейност в областта на стопанския живот.

2009 г. – Почетен плакет на Унгарската федерация на потребителите кооперации за принос в развитието на сътрудничеството между кооперативните организации на България и Унгария.

2011 г. – Почетен медал за развитие на сътрудничеството между Централен кооперативен съюз – България и Центросъюз – Русия

2013 г. – Почетен медал на Националната федерация на потребителните кооперации, Франция за принос в развитието на сътрудничеството между националните кооперативни организации между България и Франция

2016 г. – Почетен медал „10 години Кооперативна Европа“Златен за принос в  развитието на европейското и световно кооперативно движение.