СЪБИТИЯ                 

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов

член на Съвет на настоятелите

 

Николай Михайлов е роден на 03.11.1955 г., в с. Мъдрец, област Стара Загора. След завършване на средното си образование в Професионална гимназия по строителство и архитектура „Лубор Байер“, гр. Стара Загора, продължава обучението си в Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София, магистърска програма „Транспортно строителство“. Завършва Университета  през 1981 г.., след което   специализира „Проектиране и строителство на пътища и автомагистрали“.

През 1992 г. защитава  научна степен „доктор“ на техническите науки с дисертация на тема: „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство“. Продължава своята образователна квалификация със специализация по мениджмънт в Икономически университет – гр. Варна и допълнително специализира „Бизнес и управление на стопанския процес” в Австрийската стопанска камара.

2001-ва година  придобива научна степен доцент в Катедра „Пътища” на УАСГ, София, където започва и преподавателската си дейност. Няколко мандата печели доверието на колегите си и ръководи Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“.

2011 г. става професор в УАСГ , София, Катедра „Пътища“

На 06.12. 2016 г. защитава научна степен „Доктор на икономическите науки“ към Институт за икономически изследвания, БАН.  Дисертационният труд на проф. Михайлов е на тема: „Корпоративното управление като движеща сила за подобряване представянето на предприятието“. Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов е асоцииран член на Института за икономически изследвания при БАН.

Проф. Михайлов е автор на два учебника : „ Строителство на автомобилни пътища“, който има две издания 2010 и 2012 г. и „Съвременни технологии в пътното строителство“.

Професионалната му кариера стартира в Главно управление на пътищата – ПУ Стара Загора, където заема длъжностите специалист, ръководител конструкторски отдел, главен инженер. Изпълнителен директор на „Пи Ес Ай“ АД от 1993 г. до 2002 г. През 1998 г. oглавява НС на „ХД Пътища“ АД. От 2003 г. е Председател на Надзорния съвет на “Трейс Груп Холд” АД и мажоритарен собственик на компанията.

Проф. Николай Михайлов е председател на Българския форум за транспортна инфраструктура, член е на Българската браншова асоциация по пътна безопасност, член  на УС на КСБ, член на ББА „Пътища“. Съпредседател е на Комитета по “Инвестиционни проекти и инфраструктура” към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Проф. Михайлов е  председател на УС на фондация „Трейс за хората“, член на УС на фондация „Буров“, член на съвета на настоятелите на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и член на настоятелството на Медицински университет, София.

Носител на Приз “Буров” за индустриално управление за 2010 г.. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти –  “Инженер на годината 2012”.

През октомври ,2020 г. проф. Михайлов бе удостоен със званието Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет, Стара Загора

Николай Михайлов е семеен, има трима сина и една дъщеря.