СЪБИТИЯ                 

Росица Николова

Гл. ас. д-р Росица Николова

Катедра "Драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

Гл. ас. д-р Росица Николова е диригент, пианист и богослов. През 1994 г. завършва Софийското музикално училище „Любомир Пипков“ със специалност пиано. През 1999 г. се дипломира в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Музикална академия „Панчо Владигеров“ – София, в специалностите Хорово дирижиране и  Музикална педагогика. В периода 1998–2011 г. е главен диригент на смесения камерен хор при Храм – подворие на Московската патриаршия в София „Св. Николай Мирликийски”. През 2008 г. защитава магистърска степен по богословие в Богословския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски” в специалността  Съвременно православно богословие. През 2014/2015 г. реализира специализация по дирижиране като стипендиант в Санкт-Петербургската консерватория „Н. Римски-Корсаков“, Русия. В края на 2015 г. създава и понастоящем ръководи Камерна вокална формация „Одигитрия“, която от 2016 г. се явява празничен хор при храм „Рождество Богородично“, кв. Лагера, София. Като диригент д-р Николова реализира участия и журира в международни музикални изяви, концерти в страната и чужбина, както и в празнични богослужения у нас. През 2019 г. към ИИИз при БАН защитава дисертационен труд на тема: „Многогласни богородични песнопения в творчеството на български и руски композитори от края на XIX до средата на XX век“.

От 2003 г. Росица Николова започва дейността си като музикален асистент и корепетитор към Националната академия по театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов” – София, която изпълнява и понастоящем. Участва в процеса на преподаване на предметите: Ритмика, Техника на класическия танц и Етнофолклорни танци. Обучава студенти на Академията и по факултативно-избираемия предмет „пиано“.

Автор е на редица публикации в специализирани издания като сп. „Българско музикознание“, сп. „Музикални хоризонти“ и др. През 2012 г. излиза от печат изследването на д-р Николова „Православните хорови творби на протойерей Кирил Попов“ /СИ, С. 2012,  ISBN 978-954-8398-72-5/.