СЪБИТИЯ                 

Таисия Янбастиева

Проф. доайен Таисия Янбастиева

 

Образование  

ЛГИТМиК, г. Санкт-Петербург, Специалност “Актьорско майсторство за театър и кино”

 

Специализации

“Сценическо движение и фехтовка” в катедра ОСД  на ЛГИТМиК, г. Санкт-Петербург, научен ръководител проф. И.Е.Кох.

“Пластика и акробатика”  в Teaterhochschule г. Лайпциг.

“Пантомима” в катедра ОСД, ВИТИЗ, при проф. В. Инджев.

“Актьорско майсторство” при проф. Г. Островски – 1984-88гг.

 

Научно звание 

Професор по сценично движение/2003г./

 

Професионален опит 

1964-1968 – Воронежки драматичен театър – актриса;

1968-1970 – ЛГИТМиК /Санкт-Петербург/ – асистент-стажант в катедра ОСД ;

1970-1971 – Театрално училище г. Свердловск /Екатеринбург/ преподавател по сценично движение,фехтовка и ритмика

1971-1972 – Драматичен театър“Сълза и смях” и други театри на България –постановчик по пластика;

1972 – НАТФИЗ “Кр.Сарафов” – асистент, старши асистент, главен асистент, доцент, професор по сценическо движение;

1972-1976 – асистент по актьорско майсторство на проф. Ж.Мандаджиев

1982-1988 – асистент по актьорско майсторство на проф.Г.Островски;

1993 –Театрална школа “Апарт”- гр. Пловдив – преподавател по сценическо движение;

1994-2006 – ЮЗУ “Неофит Рилски”- по изкуства –преподавател по актьорско майсторство и сценично движение;

1997-1999 – Славянски университет г.София – преподавател по сцен. движение;

1997 – Вergen Teaterskole – г. Берген, Норвегия  – преподавател по сценично движение и фехтовка.

1992-2005 –  Профил “Театър” в 151 уч. – преподавател по сценично движение

 

Преподавателска дейност 

1970-1971Свердловско театрално училище /Екатеринбург/  лекции и упражнения по Сценическо движение, Ритмика и  Фехтовка в четири курса с художествени ръководители з.а.РСФС Г.Полежаев, В.Николов и др.;

в Свердловска държавна консерватория, Музикален и куклен театри; Свердловско културно- просветно училище.

1972-2006 – НАТФИЗ”Кр.Сарафов – лекции и упражнения по Сценическо движение в повече от 35 випуска актьори с художествени ръководители професори – Б.Дановски, Кр.Мирски, Ж.Мандаджиев, Е.Михайлова, Л.Кабакчиев, А.Михайлов, Н.Сейкова, Г.Островски, Д.Гюрова, К.Азарян, Пл.Марков, Б.Сърчаджиев, Ст.Данаилов.

– лекции и упражнения по Актьорско майсторство в три випуска актьори с худ. ръководители – проф. Ж. Мандаджиев и проф. Г. Островски.

1991-1994- Театрална школа “Апарт”г.Пловдив – лекции и упражнения по Сценическо движение в три випуска актьори.

1997 – Teaterskole г.Берген, Норвегия- –лекции и упражнения по Сцен. движение и фехтовка в първи и втори курс – актьорско майсторство 1997-1999 – Славянски университет, г.София –лекции и упражнения по  Сценическо движение в първи и втори курс на Факултета по изкуства.

1994-2000 – ЮЗУ “Н.Рилски”, катедра “Театрално изкуство” – лекции и упражнения по Актьорско майсторство.

2001- 2006 – ЮЗУ “Неофит Рилски” – лекции и упр. По Сценично движение и Пантомима

 

Съставяне на програми за обучение:

 • Програма по Сценическо движение за специалност “Актьорско майсторство за драматичен театър”
 • Програма по Сценичен бой за специалност“Актьорско майсторство за драматичен театър”
 • Програма за Специализиран курс по сценическо движение в Театрална школа “Апарт”.
 • Програма за специализиран курс по Сценическо движение за специалност “Актьорско майсторство” в Славянски университет.
 • Програма за специализиран курс по Сценическо движение и фехтовка за Teaterskole г.Берген.
 • Програма по дисциплина “Стил и етикет” за специалност “Актьорско майсторство за пантомима”.
 • Програма по Сценическо движение за магистри по специалност “Актьорско майсторство”.
 • Програма по Сценичен бой за специалност “Актьорско майсторство за танцов театър”.
 • Програма по Сценично движение за специалност “Публична реч”.
 • Програма по Сценично движение за магистри по специалност “Режисура за драматичен театър”

Обучение и ръководство на дипломанти, магистри,  специализанти

– 5 дипломанти, 6 магистъра и 13 специализанта.

 

Научни доклади и публикации:

 • “Преценка за пластическо възпитание и двигателна култура на студентите по актьорско майсторство в дипломните спектакли на сезон 1982-83г.” –
 •    Доклад на общо институтско обсъждане на работата на завършващия випуск 1982/83г.
 • “Опит за усъвършенстване на рефлекторния механизъм на специфичното актьорско въображение в предмета ОСД”. – Студия в “Сборник  теоретични текстове – Драма и театър”.НАТФИЗ “Кр.Сарафов”. София. 1995г.
 • “Усъвършенстване на актьорската психофизика със средствата на предмета “Основи на сценическо движение”. –- Хабилитационен труд за получаване научното звание Доцент. 1996г.
 • Хабилитационен труд “Пластическа изразителност на актьора за драматичен театър и съвременни насоки в обучението по предмета “Сценическо движение”- 2002г
 • Статия “Особености на тренинга на актьорските качества чрез играта с кукла” – сб. “Проблеми и прспективи на кукленото изкуство в България”., изд. Ателие 89., София, 2003г., стр.90-97
 • Статия “Специфика на актьорската пластичност” – Годишник на НАТФИЗ “Кр.Сарафов”, 2004г.
 • Рецензия на книгата на проф. д.н.Д Синигерска “Проекции на куклено изкуство в българската култура през първата половинана XX век”. – 2006 г.
 • Статия “Особености на пластическата култура на актьора за драматичен театър” – сборник научни съобщения и доклади: “Пластическата култура на актьора в XXI век” на катедра Сценично движение – София 2009г. стр.213-222
 • Книга “Пластическата изразителност на актьора” – “Ателие’89”., София 2009г.
 • Статия “Специфика на актьорската пластичност” – Годишник на съюза на учените в България., т.4., Благоевград 2010г., стр.370-378.

 

Участие във фестивали, научни конференции, симпозиуми и семинари:

 • организиране и участие в Научно-методическа конференция на катедра ОСД в ЛГИТМиК, Ленинград –юни 1969г.
 • участие в Международен студентски фестивал – “Festival des ecoles theatrales D’Europe” – 21 –31 януари, 1987г. спектакъл “Честна мускетарска” на В.Петров, реж. проф. Г.Островски, постановка на пластика и сцен.бой – Т.Янбастиева; спектакъл спечели Първа награда на фестивала.
 • участие в Международен студентски фестивал –“Istropolitana”- г.Братислава, Чехословакия, юни 1988г.
 • участие в Международен симпозиум на тема –“Проблеми на пластическата култура на актьора” –г.Москва, март 1990г.
 • участие в Международен семинар по проблемите на актьорската пластика – г.София, май 1994г.
 • участие в Международен фестивал г.Силистра 2003г. Доклад на тема ““Особености на тренинга на актьорските качества чрез играта с кукла”.
 • участие в юбилея на Волжски университет “В.Н.Татищев” – 2005г.
 • участие в международна конференция на тема “Пластическа култура на актьора през XXI век” – март 2008г. г.София
 • участие в международния уъркшоп на тема “ Север – юг” – лекции у упражнения по Сценично движение и Сценичен бой – София., август 2010г.
 • участие в международна конференция на Съюза на учените в България на тема ”Науката, образованието и изкуството през ХХI век”., септември 2010г. Доклад на тема: “Особености на актьорската пластичност”.

 

 Награди:      

1983 –награда за организация на масови пластическисцени в гастролния спектакъл на МХАТ г.Москва –“ Така  ще победим” от М.Шатров, реж.О.Ефремов.

1984 – спектакъл “Максималист” от Ст.Стратиев, реж. проф. Г.Островски, постановка на танци и пластика Т.Янбастиева получи Първа награда на републикански преглед.

1986 – спектакъл по пиеса на В.Петров “Честна мускетарска”, реж.проф.Г.Островски /цялостно пластическо оформление, постановка на танци и фехтовка – Т.Янбастиева/ получи Първа награда на Международен студентски фестивал в г.Лион, Франция.

1987 – награда на САБ “Златна значка”за цялостна преподавателска и постановъчна дейност.

1989 – награда за  пластика в спектакъла “Морско синьо” от В.Петров, на Шести национален преглед на детско-юношеската драматургия, реж.М.Ганева.

 

Постановъчна работа по пластика,танци, сценичен бой и фехтовка в спектакли на различни режисьори в театри на страната и чужбина :

Период 1971 – 1995гг. – 164 постановки по пластика, танци, сценичен бой и фехтовка в различни театри на страната /списъкът се прилага/.

1996 – 2010 г.

 • “Мяра за мяра” от У.Шекспир, реж. Л.Малинов– ДТ Добрич
 • “Храбрец и герой ирландски плейбой“-от Дж.Милингтън Синг, реж.М.Ганева – ДТ Хасково.
 • “Хамлет” от У.Шекспир, реж. Н.Ламбрев –Военен театър, г.София.
 • “Слуга на двама господари” от К.Голдони, реж.Р.Карабалиев – театър “Сълза и смях”, София.
 • “Снежната кралица” от Х.К.Андерсен, реж.Е.Гаджокова, Bergen Teaterskole, Норвегия.
 • “Госпожа на поднос” от Бр.Нушич, реж.Мага Миланович /Сърбия/, Окръжен пътуващ театър, София.
 • “Дванайсета нощ” от У.Шекспир, реж.П.Будевски, Свободен театър, София.
 • Тайната на синия кристал” от Д.Криенкович-Бркович, реж. Т. Гълъбова, ДТ “Боян Дановски” г.Перник.
 • “Жените в народното събрание” Аристифан, реж. Л.Малинов, читалищен театър, г.Самоков.
 • “Ромео и Жулиета” У.Шекспир, реж. Здр. Митков, Театър “София”. 2007г.
 • “Меко казано” В.Петров, реж. Дияна Радева, Драматичен театър Ямбол., 2010г.

 

Постановки:

“Приказка за приказките” – руска народна приказка – дипломен спектакъл, Учебен театър наЮЗУ”Неофит Рилски”, реж.Т.Янбастиева.

“Как се говори музика” от Ж.Тардийо, дипломен спектакъл, Учебен театър на ЮЗУ”Неофит Рилски”реж.Т.Янбастиева.

 

Участие в обществен живот

 • Член съм на САБ.
 • Председател на Гилдия на театрални педагози
 • Член на Общото събрание на Факултета Сценични изкуства и на НАТФИЗ.
 • Член на Академичен съвет 1988 – 1998г.

2008 – 2011г.

 • Председател на Контролен съвет 1998 – 2002г.
 •  Участвах в разработка на Правилника на Контролен съвет
 • Член на Факултетен съвет 2001-2005г.

от 2009г.

 • Председател на Общо събрание на Факултета Сценични изкуства.
 • Член на борда на съветници на International Theatre lab – Норвегия.