СЪБИТИЯ                 

Тодор Чобанов

*********

Тодор Чобанов

член на Съвет на настоятелите

заместник-кмет
по направление “Култура, образование, спорт и младежки дейности”

 

Дата на раждане:
11 септември 1977 г.
Образование:

2008 г.
Докторска дисертация на тема „Дворцовата архитектура на Първото българско царство“

2001 г.
Специалност „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Икономически профил в СОУ „Хр.Г.Данов“, гр. Пловдив

Професионален опит:

2011 –
Заместник-кмет по направление “Култура, образование, спорт и туризъм”
2009 г. – 2011 г.
Заместник-министър на културата

Началник на инспектората за културно наследство в Министерството на културата

Експерт в програма ФАР към МРРБ

Координатор на проекти в гражданския сектор

Допълнителна информация:

Международен опит, свързан с дейности и проекти на ЕС, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, международни неправителствени организации, научни мрежи

Автор на множество изследвания в сферата на средновековната археология, опазването на културните ценности и културния туризъм.

Автор на книгите: „Свещените дворци на българските канове“, „България и Византия – титани на кръста“, сборникът “Изследвания върху културата на старите българи”.

Автор на справочни помагала за съдебната система, стратегически документи на общинско, регионално и национално ниво.

Консултант по културно наследство към постоянната работна група по връщане на незаконно изнесените ценности във ВКП

Носител на различни български и чуждестранни отличия, сред които Кръст на ордена на Изабела Католичката (Кралство Испания) и Кръст за заслуги про мерито мелитенси  (Суверенния Малтийски орден)