Отдел „Стратегическо развитие“

Отделът има следния обхват на действие:

  • Национален и международен имидж на академията
  • Национални и международни проекти и програми
  • Академични и специални събития
  • Кариерно ориентиране и работа с алумните на НАТФИЗ
  • Обучение на чужденци и издаване на европейски дипломни приложения

 

в. и. д. Началник

Д-р Яна Джарова – Караколева
Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Началник
Илиана Димитрова
тел. : + 359(2) 9231 211
e-mail: dimitrova.iliana@gmail.com

 

Секретаркабинет на ректора
Мариела Костова
тел. : + 359(2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Екранни изкуства”
Д-р Красимира Иванова
Тел:+ 359(2) 9231 231
e-mail: natfiz.foreign.dep@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Сценични изкуства”
Д-р Яна Джарова-Караколева
Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Връзки с обществеността”
Десислава Димитрова
Тел: + 359(2) 9231 214
e-mail: pr.natfiz@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Кариерно ориентиранe”
Даниела Червенкова
Тел:+ 359(2) 9231 360
e-mail: careercentar@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 13. 00 часа

 

Експерт “Дигитална реклама”
Вихрен Чернокожев
Тел:+ 359(2) 9231 241
e-mail: v.chernokozhev@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа