Отделът има следния обхват на действие:

 • Национален и международен имидж на Академията
 • Национални и международни проекти и програми
 • Съдействие при приема на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти
 • Програма ЕРАЗЪМ + за студенти преподаватели и служители
 • Работа с чуждестранни гости
 • Електронна реклама и социални медии
 • Реклама на представленията на Театър НАТФИЗ и Куклен Театър НАТФИЗ
 • Изготвяне на европейски дипломни приложения за студентите на НАТФИЗ
 • Деловодство
 • Секретар, кабинет на Ректора
 • Фотографско заснемане на постановките на Театър НАТФИЗ, Куклен Театър НАТФИЗ и академични и специални събития
 • Продажба на билети за представленията на Театър НАТФИЗ и Куклен Театър НАТФИЗ
 • Информация и публичност
 • Академични и специални събития
 • Кариерно ориентиране и работа с алумните на НАТФИЗ

 

в. и. д. Началник

Д-р Яна Джарова – Караколева

Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Началник

Илиана Димитрова

тел. : + 359(2) 9231 211
e-mail: dimitrova.iliana@gmail.com

 

Секретаркабинет на ректора

Мариела Костова

тел. : + 359(2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Екранни изкуства”

Д-р Красимира Иванова

Тел:+ 359(2) 9231 231
e-mail: natfiz.foreign.dep@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Сценични изкуства”

Д-р Яна Джарова-Караколева

Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Връзки с обществеността”

Десислава Димитрова

Тел: + 359(2) 9231 214
e-mail: pr.natfiz@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Кариерно ориентиранe”

Даниела Червенкова

Тел:+ 359(2) 9231 360
e-mail: careercentar@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 13. 00 часа

 

Експерт “Реклама”

Вихрен Чернокожев

Тел:+ 359(2) 9231 241
e-mail: v.chernokozhev@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Експерт „Продажби и реклама“

Елица Костова, Габриела Кючукова

Тел: 02/ 9231 303

e-mail: info@natfiz.bg

Работно време:

вторник-събота –  10.30 – 19.30 ч.

Обедна почивка: 14.30 – 15.30 ч.

 

Фотограф

Теодора Тодорова

 

Шофьор

Иван Иванов