Международното партньорство на всички нива на артистичен и академичен обмен  е сред водещите приоритети на нашата академия. Установили сме и поддържаме дългосрочни контакти с университети и академии по изкуствата в Европа и по света, както и ползотворни партньорства в проекти по различни образователни, изследователски и обучителни програми.


Европейски партньори на НАТФИЗ по проект “IN SITU – местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски райони“

Проектът IN SITU се финансира от програмата за изследвания и иновации Horizon Europe на Европейския съюз, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ №. 101061747.

Европейски партньори на НАТФИЗ по проект EMPACT: Съпричастност и Устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“

Проектът се ко-финансира от програма Творческа Европа на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP-2

Други международни партньори на НАТФИЗ: