Международното партньорство на всички нива на артистичен и академичен обмен  е сред водещите приоритети на нашата академия. Установили сме и поддържаме дългосрочни контакти с университети и академии по изкуствата в Европа и по света, както и ползотворни партньорства в проекти по различни образователни, изследователски и обучителни програми.

НАТФИЗ има споразумения за междуакадемичен обмен с:

 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)/ All-Russian State University of Cinematography named after S. A. Gerasimov (a.k.a. VGIK)

Институтът е основан през 1919 г. и е най-старото филмово училище в света. Част от световните кинематографисти, които са преподавали в института са Лев Кулешов, Марлен Хуциев, Алексей Баталов, Сергей Айзенщайн, Михаил Ром и Всеволод Пудовкин. Сред възпитаниците са Сергей Бондарчук, Елем Климов, Сергей Параджанов, Александър Сокуров и Андрей Тарковски.

 

 

Российский институт театрального искусства/State Institute of Theatre Arts (ГИТИС)

Руският институт за театрално изкуство е най-голямото и най-старото независимо училище за театрални изкуства в Русия, основано през 1878 г. ГИТИС обучава студенти по различни професии в театралните изкуства и осигурява традиционно университетско образование по либерални изкуства и хуманитарни науки за повече от 1500 студенти.

 

 

Высшая Школа Деятелей Сценического Искусства “Школа Г.Г. Дадамяна”/ Higher School of Stage Arts “School of G.G. Dadamyan”

 

 

 

 

Казахска национална академия по изкуствата „Т.К.Жургенов“

Академията има собствен учебен театър и студентски телевизионен канал, развива богата  международна дейност и завършилите намират без проблеми практическа реализация.

 

 

Macromedia University

Макромидия е частен университет с кампуси в Мюнхен, Кьолн, Берлин и Хамбург. Предлага специалности като: „Филмова режисура“ „Медии и комуникации“, „Мениджмънт в музикалната индустрия“, „Мениджмънт в модната индустрия“, “Стратегически маркетинг“, „Дизайн мениджмънт“ и други.