Проектът SUMMER MEDIA STUDIO има за цел провеждането на двуседмичен международен уъркшоп за създаване на сценарии за игрални филми, под ръководството на 8-членен екип от преподаватели, обучители и консултанти. Въз основа на тези сценарии биват реализирани и публично представени десет кратки игрални филма.

Като партньор в SUMMER MEDIA STUDIO НАТФИЗ „Кр. Сарафов” участва със свои лектори и обучители в международните преподавателски екипи.