Прием по специалности за 2019/2020 академична година

 

Факултет “Сценични изкуства”

 

Актьорство за драматичен театър

Актьорство за куклен театър

Театър на движението – Танцов Театър

Режисура за драматичен театър

Режисура за куклен театър

Театрознание и театрален мениджмънт

Сценография

Театрална продукция

 

 

Факултет “Екранни изкуства”

 

/ОБЩИ УСЛОВИЯ – ПРИЕМ / ОБУЧЕНИЕ/

/ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛМИ за подготовка за всички профили в бакалавърска степен/

 

 

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

В НАТФИЗ всеки кандидатстудент може да кандидатства за две специалности от двата факултета – ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”.

 

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НАТФИЗ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 г.

 

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

 

На основание РМС № 233 / 25.04.2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2019/2020 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Подаване на документи за кандидатстване: 23-28 август (включително)

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

Графикът за изпитите се обявява на 31 август, до 14.00 ч.

 

 

Работно време на касата:

09.00 – 18.00 ч.

обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.

Повече информация можете да намерите на тел. 02 9231 303/ 243/ 273/ 274/ 271