Проектната програма на НАТФИЗ спомага адаптацията на най-младите творци в реалните пазарни условия, като финансира, администрира, организира и реализира проектите им на сцените на НАТФИЗ, за период от 1 година.

Провежда се в направления „Млад режисьор“, „Чуждоезичен проект“, „НАТФИЗ НАЙ“, Драматичен театър” и „Алтернативни сценични форми“, а оценяването е поверено на Проектно-Експертен Съвет, съставен от представител на Министерство на културата, режисьор, сценограф, драматург, директор на столичен театър и член от настоятелството на НАТФИЗ.

 

КОНКУРС по Проектна система

 

Резултати от проекти – Театър НАТФИЗ

 

НАРЕДБА за реда, условията и сроковете за подготовка, кандидатстване и реализация на спектакли по проекти към Театър НАТФИЗ през 2020/2021 учебна година

 

Проектна програма 2019