Във връзка с новата сесия на Режисьорската борса,

студентите от III и IV курс РДТ, студентски инициативни групи (III и IV курс),

завършилите IV курс РДТ и магистрите,

които имат желание изпитните им работи да се играят на сцените на Театър НАТФИЗ,

да подадат заявка за участие  от 15.09.2021 г. до 30.09.2021 г. включително, на e-mail: ya.djarova@natfiz.bg