КЛАСИРАНЕ

 

  ⇒ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – уч. 2021/2022 г.⇐

 

Кандидат-студентите, желаещи да се запознаят лично с мотивите за оценка на писмените си работи, да подадат  заявление до Ректора на НАТФИЗ. Заявленията се приемат онлайн на имейл – rector.office@natfiz.bg – до 14.09 (вторник), включително. В заялението да бъдат посочени трите имена,  вх. номер  и  специалност. На 17 септември  от 11.00 до 12.00 ч. в Учебен отдел (кабинет А 313) ще се приемат кандидат-студентите, подали заявление.

 

Бакалавърски специалности – факултет „Екранни изкуства”

Резултати от II кръг 

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг 

 

Специалност “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Театрално изкуство”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Режисура за драматичен театър”

Резултати от III кръг

Резултати от II кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Резултати от изпит за прехвърляне от една специалност в друга – специалност “Режисура за драматичен театър” 

Резултати от III кръг

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

 

Специалност “Режисура в сценичните изкуства”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Публична реч”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Резултати от проведения изпит на 06.09 за прехвърляне от една специалност в друга – специалност “Актьорство за драматичен театър” и кандидат-студенти по ПМС 103 и 228

 

Специалност “Актьорство за драматичен театър”

Резултати от III кръг 

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг (мъже)

Резултати от II кръг (мъже)

Списък на кандидат-студентите допуснати до III кръг (жени)

Резултати от II кръг (жени)

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг (жени)

Резултати от I кръг (жени)

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг (мъже)

Резултати от I кръг (мъже)

 

Специалност “Актьорство за куклен театър”

Съобщение за III кръг – 06.09 (понеделник)

Съобщение за II кръг – 05.09 (неделя)

 

Специалност “Филмов и телевизионен дизайн”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Анимация”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Филмов и телевизионен монтаж”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Филмова и телевизионна режисура”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Фотография”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Екранна драматургия”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Съобщение за II кръг

 

Специалност “Филмово и телевизионно продуцентство”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Филмово и телевизионно операторство”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Екранна режисура”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

Съобщение за II кръг

 

Специалност “Драматургия”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Мениджмънт в екранните изкуства”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Филмов и телевизионен звук”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Екранни изследвания и журналистика”

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

Специалност “Сценография”

Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг