Факултет “Екранни изкуства” – седмични програми

 

ГРАФИК – I КУРС – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020

 

Филмова и телевизионна режисура и анимация
Филмова и телевизионна режисура

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Филмов и телевизионен монтаж

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Филмов и телевизионен звук
Филмов и телевизионен дизайн

Втори курс

Трети курс

Анимация
Филмово и телевизионно продуцентство

Втори курс

Трети курс

 

Филмово и телевизионно операторство и фотография
Филмово и телевизионно операторство

Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

Фотография
Кинознание и драматургия
Екранни изследвания и журналистика

Трети курс

Четвърти курс

Драматургия

Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

Мениджмънт в екранните изкуства

Първи курс