Факултет “Екранни изкуства” – седмични програми

 

Заповед №82/05.03.2021 г. – График за провеждане на изпити – Летен семестър – ФЕИ, бакалаври

 

Филмова и телевизионна режисура и анимация
Филмова и телевизионна режисура

Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

Филмов и телевизионен монтаж

Втори курс

Трети курс
Четвърти курс

Филмов и телевизионен звук
Филмов и телевизионен дизайн

Втори курс

Трети курс

Анимация
Филмово и телевизионно продуцентство

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

 

Филмово и телевизионно операторство и фотография
Филмово и телевизионно операторство

Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

Фотография
Фотографско изкуство

 

Кинознание и драматургия
Драматургия

Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

Мениджмънт в екранните изкуства