Специалност “Актьорство за драматичен театър” – мъже

Специалност “Актьорство за драматичен театър” – жени

Специалност “Актьорство за куклен театър” – мъже

Специалност “Актьорство за куклен театър” – жени

Специалност “Режисура за драматичен театър”

Специалност “Сценография”

Специалност “Филмова и телевизионна режисура”

Специалност “Филмово и телевизионно операторство”

Специалност “Филмов и телевизионен монтаж”

Специалност “Филмов и телевизионен звук”

Специалност “Филмово и телевизионно продуцентство”

Специалност “Филмов и телевизионен дизайн”

Специалност “Драматургия”

Специалност “Фотография”

Специалност “Анимация”

Специалност “Екранни изследвания и журналистика”

Специалност “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”

Специалност “Мениджмънт в екранните изкуства”

Специалност “Екранна драматургия”

Специалност “Екранна режисура”

Специалност “Режисура в сценичните изкуства”

Специалност “Театрално изкуство”

Специалност “Публична реч”