Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”, създадена през 1948 г., е първото българско висше училище и една от най-престижните европейски образователни институции в областта на сценичните и екранните изкуства.

Орган за защита на общите интереси на студентите, докторантите и специализантите в НАТФИЗ е Студентският съвет. Той осъществява дейността си съгласно разпоредбите на ЗВО, Правилник за устройство и дейността на НАТФИЗ и приет от съвета правилник за дейността му.

Основен приоритет на Студентския съвет е да поддържа сложния баланс между това да представя интересите на студентите пред Ръководството на Академията и да представя компетентно пред студентите становищата на Ректората и различните изборни Ръководни органи. Това е често много труден баланс, но с активност и конструктивизъм, инициативност и настойчивост Студентският съвет, на базата на активното му участие в Ръководните органи на НАТФИЗ, се стреми решенията на Ръководството да бъдат съобразявани с интересите на студентите. Студентски съвет като едно будно око, което постоянно следи за това, без да издига самоцелно в култ единствено правата на студентите, а да има мащаба да мисли за цялостното обучение и с поглед върху всички процеси, е удачно и полезно звено, както за студентите, така и за Академията.

Понякога забравян, заради интензитета на живот в Академията, духът на академичната студентска общност винаги е съществувал.

В общи линии дейността на СС не само, че в своето изначалие е насочена към работа, полезна за студентите, но и да създава общност на учащите в НАТФИЗ. Всичко, което организира, провежда и финализира, са насочени към улеснение на учебния процес, спазване на правилата за вътрешния ред, стимулиране на творческото начало, интелектуалния спорт, забавлението и изграждането на микроклимат на общност от млади, сплотени, талантливи и достойни аристократи на духа!

 

Тел: + 359(2) 9231 401
e-mail: studentskisuvetnatfiz@gmail.com