Заповед №141/29.04.2021 г. – годишни такси за обучение за учебната 2021/2022 г.

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

На основание РМС № 373 / 22.04.2021 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2021/2022 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидатстудентски изпити са в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/кръг/.

 

Таксата може да бъде платена по банков път или на касата на Театър НАТФИЗ ( ул. “Г. С. Раковски” 108А).

Работно време на касата:  на 04.09 (събота), 05.09 (неделя) и 06.09 (понеделник), касата ще работи от 8.00 ч. до 18.00 ч. (обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.)

От 07.09 (вторник) касата ще работи от 9.00 ч. до 18.00 ч. (обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.)

 

Банкова сметка на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.     

  

Студенти, български граждани и граждани на ЕС, редовно обучение в:

  • образователна степен “бакалавър” /държавна поръчка/:

      1800 лв. /семестриална такса – 900 лв./

 

  • образователна степен “магистър” ”/държавна поръчка/след придобита образователна степен “бакалавър“:

       2000 лв. /семестриална такса – 1000 лв./

 

Такса за участие в кандидат-докторантски изпити за учебната 2021/2022 година в размер на 150 лв.

 

Български докторанти: редовно обучение – 2200 лв.

 

Чуждестранни студенти и докторанти /в евро/:

специалности: „Филмова и телевизионна режисура”, “Филмово и телевизионно операторство”, „Филмов и телевизионен звук“, “Филмов и телевизионен монтаж”, „Филмово и телевизионно продуценство“, “Фотография”, “Анимация”, “Режисура за драматичен театър”, “Режисура за куклен театър”, Филмов и телевизионен дизайн“, “Сценография”;

  • за степен “бакалавър”:  редовно – 6000 евро;

 

специалности: “Актьорство за драматичен театър”, Актьорство за куклен театър”, “Театър на движението”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, „Театрална продукция“, “Екранни изследвания и журналистика”, „Драматургия“

  • за степен “бакалавър”:  редовно – 4000 евро;

 

– образователна степен “магистър” след придобита  степен “бакалавър”

 Факултет „Сценични изкуства“   –  4000 евро

 Факултет „Екранни изкуства“   –  6000 евро

 

– докторанти:  редовно – 8000 евро

 

– специализанти – 3000 евро

 

– езиков курс3000 евро

 

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен  от  БНБ

 

Работно време на касата на НАТФИЗ (ул. “Г. С. Раковски” 108А):
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.

 

Банкова сметка на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

 

⇒СТУДЕНТСКО КРЕДИТИРАНЕ