ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – уч. 2021/2022 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Комплект документи за записване /на касата на Театър НАТФИЗ, цена – 20 лв./
  2. Диплома за средно образование /за ОКС бакалавър/ – оригинал
  3. Лична карта
  4. 4 броя снимки /паспортен формат/
  5. Квитанция за платена такса за зимен семестър:

             900 лв. – за бакалавърски специалности

             1000 лв. – за магистърски специалности

/заплащането на семестриалната такса е само по банков път/

  1. Декларация за съгласие за ползване на лични данни за периода на обучение
  2. Два вида договори /от всеки договор по два екземпляра/ Student Ordinary Contract / Student Copyright Contract
  3. Именник
  4. Заявление за настаняване в общежитие /само за студенти, които ще ползват общежитие/
  5. Декларация за здравно осигуряване

 

ВАЖНО!!! При записване носете на хартиен носител попълнени прикачените документи по т.6, т.7, т.8, т. 9. и т. 10!

 

Работно време на касата на Театър НАТФИЗ: от 9.00 ч. до 18.00 ч., обедна почивка: 13.00 ч. – 14.00 ч.

 

Образец за попълване на вносната бележка

ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG16BNBG96613100176501

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD

ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ

ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ: ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦ………………………., КУРС…………

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА СТУДЕНТА, ЕГН…………………………..

НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

   12.09.2021 г. /неделя/ – Ф-т „Сценични изкуства“ – ОКС „бакалавър“

   от 09.30 ч. до 12.30 ч. – спец. АДТ и приети по ПМС 103 и 228

   от 14.30 ч. до 16.30 ч. – спец. АКТ

   от 16.30 ч. до 17.30 ч. – спец. РДТ и СЦ

 

   13.09.2021 г. /понеделник/ – Ф-т „Екранни изкуства“ – ОКС „бакалавър“

   от 09.30 ч. до 10.30 ч. – от 1 до 10 пореден номер от списък на класирани

   от 10.30 ч. до 11.30 ч. – от 11 до 20 пореден номер

   от 11.30 ч. до 12.30 ч. –  от 21 до 40 пореден номер

   от 14.30 ч. до 15.30 ч. – от 41 до 51 пореден номер

   от 15.30 ч. до 16.30 ч. – от 52 до 61 пореден номер

   от 16.30 ч. до 17.30 ч.  – от 62 до последния номер

 

   14.09.2021 г. /вторник/ – всички студенти ОКС „магистър“

   от 09.30 ч. до 11.00 ч. – МЕИ, ЕР, ЕД

   от 11.00 ч. до 12.30 ч. – ПР, МСИИ и ТИ, РСИ

 

 

Задължително е носенето на предпазна маска във връзка с противоепидемичните мерки и спазването указанията на квесторите при записване.

 

Записването ще става в сградата на ул. “Г. С. Раковски” 108А, ет. 3, УЧЕБЕН ОТДЕЛ, по посочения график.