СЪОБЩЕНИЕ за студентите подали заявления за прехвърляне от една специалност в друга


1 Гергана Андреева Угренова    от ТП за РДТ да се  яви на писмен изпит за първи кръг на РДТ  на 04.09. 2020 г. /петък/ в 8:30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

2. Анна Александрова Христова от ТП за РДТ да се  яви на писмен изпит за първи кръг на РДТ на 04.09. 2020 г. /петък/ в 8:30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А

 

3. Мартин Богданов Йорданов от АКТ за АДТ – явяване за писмен изпит на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

4. Симона Емилова Атанасова от ТП за АДТ явяване за писмен изпит на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч.  на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

5. Дженифър Станимирова Илиева от ТД за АДТ  явяване за писмен изпит на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч.  на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

за АКТ – предстои уточнение-очаквайте допълнително информация

 

6.Миглена Христова Консулова  от АКТ  за АДТ явяване за писмен изпит на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

7. Иван Горанов Петров от ТП за АДТ явяване за писмен изпит на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

8. Ивета Стоянова Милева от ТП за СЦЕНОГРАФИЯ явяване на интервю на 08.09.2020 г. /вторник / в 15 .00 ч. на  ул. „Стефан Караджа” № 20

 

9. Маргарита Лъчезарова Ташева от ТП за АДТявяване за писмен изпит на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

10. Андреа Пенкова Илиева от ТП за АКТ- уточнение-очаквайте допълнително информация

 

11. Ели Емилова Пенчева от ТП за РДТ на 04.09. 2020 г. /петък/ в 8:30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А, АДТ предстои уточнение.

 

12. Мира Яворова Стоянова от ТП за АДТ явяване за писмен изпит на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

13. Ванеса Григорова Пеянкова  АДТ – явяване за писмен изпит  на 05.09.2020 г. /събота / в 8.30 ч. на ул. „Г. Раковски” № 108 А и на 08.09.2020  /вторник/ – часът ще бъде допълнително уточнен

 

За допълнителни въпроси  позвънете на тел. 0888944467 – Екатерина Кънчева.