Традиционно студенти и преподаватели от факултет „Сценични изкуства“ участват на следните престижни театрални фестивали:

 

Филмите на студентите от факултет „Екранни изкуства“ много често са селектирани за участие в редица национални фестивали. А преподавателите са специални гости, жури, участват с филмите си на доста престижни национални и международни форуми.

Ето някои от престижните фестивали, представяли наши филми: