ЗАПОВЕД – ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧ. 2019/2020 г.

 

На основание на РМС № 223 / 25.04.2019 г. за утвърждаване на на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висшите училища за уч. 2019/2020 г.

 

  1. Такси за участие в кандидатстудентски изпити в размер на 50 лв. за първи изпит /кръг/ и 50 лв. за всеки следващ изпит/ кръг /.

 

  1. Студенти, български граждани и граждани на ЕС, редовно обучение в:

– образователна степен “бакалавър” /държавна поръчка/:

1650 лв. /семестриална такса – 825 лв./

 

– образователна степен “магистър” ”/държавна поръчка/след придобита образователна степен “бакалавър“:

     –  1750лв. /семестриална такса – 875 лв./

     –  1300 лв. /семестриална такса/ за РКТП със срок на обучение – три семестъра.

 

  1. Такса за участие в кандидат-докторантски изпити за учебната 2019/2020 година в размер на 100 лв.

 

  1. Български докторанти:

редовно обучение – 1850 лв.

   

5. Чуждестранни студенти и докторанти /в евро/:

специалности: „Филмова и телевизионна режисура”, “Филмово и телевизионно операторство”, „Филмов и телевизионен звук“, “Филмов и телевизионен монтаж”, „Филмово и телевизионно продуценство“, “Фотография”, “Анимация”, “Режисура за драматичен театър”, “Режисура за куклен театър”, Филмов и телевизионен дизайн“

за степен “бакалавър”:  редовно – 6000 евро;

 

специалности: “Актьорство за драматичен театър”, Актьорство за куклен театър”, “Театър на движението”, “Театрознание и театрален мениджмънт”, “Сценография“, „Театрална продукция“, “Екранни изследвания и журналистика”, „Драматургия“

за степен “бакалавър”:  редовно – 4000 евро;

 

образователна степен “магистър” след придобита  степен “бакалавър”

         Факултет „Сценични изкуства“           –  4000 евро

Факултет „Екранни изкуства“             –  6000 евро

 

– докторанти:  редовно – 8000 евро

 

– специализанти – 3000 евро

 

– езиков курс3000 евро

 

Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен  от  БНБ

 


*Студентско кредитиране

;

Какви са условията за кандидатстване за студентски кредит, можете за научите тук.

 

Уверение за студентки кредит, изтеглете от тук.

 

Повече информация за студентското кредитиране можете да намерите ТУК