Проектът EMPACT предлага иновативен подход като разглежда ролята на съпричастността в борбата с кризата, свързана с климатичните промени, чрез сътрудничество в областта на изкуствата и създаването на иновативни артистични проекти. Проектът изследва взаимовръзката „съпричастност-устойчивост“ чрез изкуствата като начин да се постигне значителен напредък в популяризирането на устойчиви действия и про-екологично поведение. Фокусът на проекта е съсредоточен върху два сектора от културните и творческите индустрии: изящните и визуални изкуства, и сценичните изкуства.

Проектът се ко-финансира от програма Творческа Европа на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP-2

Проект EMPACT в социалните медии: