Проектът EMPACT предлага иновативен подход като разглежда ролята на съпричастността в борбата с кризата, свързана с климатичните промени, чрез сътрудничество в областта на изкуствата и създаването на иновативни артистични проекти. Проектът изследва взаимовръзката „съпричастност-устойчивост“ чрез изкуствата като начин да се постигне значителен напредък в популяризирането на устойчиви действия и про-екологично поведение. Фокусът на проекта е съсредоточен върху два сектора от културните и творческите индустрии: изящните и визуални изкуства, и сценичните изкуства.

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ е партньор в нов европейски проект „EMPACT: Съпричастност и Устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“.

Проектът EMPACT предлага иновативен подход като разглежда ролята на съпричастността в борбата с кризата, свързана с климатичните промени, чрез сътрудничество в областта на изкуствата и създаването на иновативни артистични проекти. Проектът изследва взаимовръзката „съпричастност-устойчивост“ чрез изкуствата като начин да се постигне значителен напредък в популяризирането на устойчиви действия и про-екологично поведение. Фокусът на проекта е съсредоточен върху два сектора от културните и творческите индустрии: изящните и визуални изкуства, и сценичните изкуства.

 

 

Проектът се ко-финансира от програма Творческа Европа на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”

Проект EMPACT в социалните медии: