Режисьорска борса

 

Могат да участват:

Студенти от 4 курс, специалност „Режисура за драматичен театър“  – бакалавърска степен, както и недипломирани студенти от същата специалност.

Студенти от специалност „Режисура в сценичните изкуства“  – магистърска степен, както и недипломирани студенти от същата специалност.

Срокът за подаване на заявления за участие в зимната сесия на Режисьорската борса е от 01.02. /вторник/ 2022 г. до 20.02. /неделя/ 2022 г. в стая А 309 , ет. 3 – Даниела Червенкова или на ел. адрес – d.chervenkova@natfiz.bg