УЧИ В БЪЛГАРИЯ, ЗАВЛАДЕЙ СВЕТА!

„Учи в България, завладей света!“ е превантивна кампания на НАТФИЗ срещу интелектуалната емиграция на младите българи.

Основната ни цел е да запознаваме новото поколение със съвременните алтернативи на българското висше образование, като му предоставяме възможност за съзнателен и информиран избор.

Кампанията ни е свързана с активно партньорство с органите на управление, образователните институции и личната съпричастност на общностите в цялата страна.

В четирите издания на кампанията се включиха 36 от градовете в България, което превърна инициативата в национална.

Поради социалните ограничения, наложени от пандемията Сovid-19, последното издание на „Учи в България, завладей света!“ не можа да се проведе в планирания мащаб.

 

 „УЧИЛИЩЕ ЗА ЗРЕНИЕ“ В НАТФИЗ

“Училище за зрение в НАТФИЗ“ е резултат от сътрудничеството между Академията и Невиждан театър.

Концептуалният проект разчита на  осъзнаващото взаимодействие между зрящи и незрящи (актьори), в което всяка страна получава допълнителна гледна точка, като „алтернативен поглед” към себе си и като “различни очи” за околния свят и живота, в който живеем.

Студентите от специалностите „Актьорство за драматичен театър“ и „Театър на движението – Пантомима“ на НАТФИЗ и актьорите от „Невиждан театър“ проведоха поредица от ателиетата в областта на „Театъра на маските“ и специализирания тренинг “На Тъмно”.

 

 

 

През 2018 г., за проекта си „Школата “Училище за зрение” към Невиждан театър“, проф. д-р Велимир Велев беше удостоен с награда от Правителствената федерална агенция за гражданско образование на Германия

Това е пример за изключителен проект, на който се възхищавам от самото начало. Обичам комбинацията от театър и овластяване, което според мен е отличен начин за справяне с някои от пречките, които се изправят в обществото. Вие правите нещо страхотно, което заслужава да бъде чуто и видяно. Затова избрахме Вас и Вашия проект като почетен финалист на тазгодишната Награда за младежка демокрация.” – Стефани Роуприч /член на международното жури присъдило наградата на проф. д-р Велев.

 

 

“Училище за Зрение” към НЕВИЖДАН ТЕАТЪР с награда от Youth Democracy Award 2018, Бон, Германия

Проф. д-р Велимир Велев се върна с награда от Правителствената федерална агенция в Бон, Германия

Проф.. д-р Велимир Велев с финансов грант от Телус Интернешъръл Европа – НАТФИЗ