ACCES

е програма за съвместно финансиране на участието на учени от Централна и Източна Европа в семинари, конференции или конгреси, организирани във Франция – https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-d-offre-acces-2023

Крайният срок за подаване на документите е 31 януари 2023.

 

PARCECO

е програма за съвместно финансиране на участието на френски учени в семинари или летни школи, организирани в страни от Централна и Източна Европаhttps://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/appel-d-offre-parceco-2023

Крайният срок за подаване на документите е 31 януари 2023.

 

ABLE (Асоциацията на българските лидери и предприемачи)

ABLE Activator – Програма по предприемачество

31.10.2022 г.