Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми

Заповед №415/13.01.2021 г. – График и комисии за провеждане на изпитите от редовната изпитна сесия 13.01.2022 – 14.02.2022 – Факултет “Сценични изкуства”

Заповед №268/09.09.2021 г. – План-график на учебния процес за зимен семестър 2021/2022, Факултет “Сценични изкуства”

Актьорство за драматичен театър

Първи курс, проф. Пламен Марков

Първи курс, проф. д-р Ивайло Христов

Втори курс, проф. Маргарита Младенова
Втори курс, доц. д-р Пенко Господинов

Трети курс, проф. д-р Атанас Атанасов

Трети курс, проф. Иван Добчев

Четвърти курс, проф. Здравко Митков
Четвърти курс, проф. Снежина Танковска

Сценография

Първи курс, проф. д-р Чайка Петрушева

Втори курс, доц. Марина Райчинова

Четвърти курс, доц. д-р Мира Каланова

Театрална продукция

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Мениджмънт в сценичните изкуства и
индустрии
Режисура в сценичните изкуства
Режисура за драматичен театър
Театрално изкуство

 

Актьорство за куклен театър

Първи курс, проф. Боньо Лунгов

Втори курс, проф. Жени Пашова

рети курс, доц. д-р Константин Каракостов

Четвърти курс, проф. Румен Рачев

Режисура в куклено-театралните практики

 

Театрознание и театрален мениджмънт

 

Театър на движението – Танцов театър
Театър на движението – Пантомима

Втори курс, проф. д-р Велимир Велев

Четвърти курс, проф. д-р Александър Илиев

 

Публична реч