Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми

Актьорство за драматичен театър

Първи курс, проф. Здравко Митков – Група “А”, Група “Б”, Група “В”

Втори курс, проф. д-р Ивайло Христов

Втори курс, проф. Пламен Марков
Трети курс, проф. д-р Пенко Господинов

Трети курс, проф. Маргарита Младенова

Четвърти курс, проф. Иван Добчев

Четвърти курс, проф. д-р Атанас Атанасов

Сценография

Първи курс, проф. д-р Мира Каланова

Втори курс, проф. д-р Чайка Петрушева

Трети курс, доц. Марина Райчинова

Театрална продукция

Трети курс

Четвърти курс

Режисура в сценичните изкуства
Режисура за драматичен театър
Театрално изкуство

 

Актьорство за куклен театър

Първи курс, доц. Боряна Георгиева
Втори курс, проф. Боньо Лунгов

Трети курс, проф. Жени Пашова

Четвърти курс, проф. д-р Константин Каракостов

Образователен и терапевтичен куклен театър

Първи курс

 

Театрознание и театрален мениджмънт

 

Театър на движението – Танцов театър
Театър на движението – Невербален театър
Театър на движението – Пантомима

 

Публична реч