Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми

Актьорство за драматичен театър

Първи курс, проф. Здравко Митков – Група “А”, Група “Б”, Група “В”

Втори курс, проф. д-р Ивайло Христов

Втори курс, проф. Пламен Марков

Трети курс, проф. д-р Пенко Господинов

Трети курс, проф. Маргарита Младенова

Четвърти курс, проф. Иван Добчев
Четвърти курс, проф. д-р Атанас Атанасов

Сценография

Първи курс, проф. д-р Мира Каланова

Втори курс, проф. д-р Чайка Петрушева

Трети курс, доц. Марина Райчинова

Театрална продукция

Трети курс

Четвърти курс

Режисура в сценичните изкуства
Режисура за драматичен театър
Четвърти курс
Театрално изкуство

 

Актьорство за куклен театър

Първи курс, доц. Боряна Георгиева

Втори курс, проф. Боньо Лунгов

Трети курс, проф. Жени Пашова

Четвърти курс, проф. д-р Константин Каракостов

Образователен и терапевтичен куклен театър

 

Театрознание и театрален мениджмънт

 

Театър на движението – Танцов театър
Театър на движението – Невербален театър
Театър на движението – Пантомима

 

Публична реч