Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми

 

Актьорство и режисура за драматичен театър
Актьорство за драматичен театър

Първи курс, проф. Иван Добчев
Първи курс, проф. проф. д-р Атанас Атанасов

Втори курс, проф. Здравко Митков

Втори курс, проф. Снежина Танковска

Трети курс, проф. Пламен Марков
Трети курс, проф. д-р Ивайло Христов

Четвърти курс, доц. д-р Пенко Господинов
Четвърти курс, проф. Стефан Данаилов

Сценография
Театрална продукция

Първи курс

Втори курс

Сценичен и екранен дизайн

Трети курс, проф. д-р Чайка Петрушева

Четвърти курс, доц. Марина Райчинова

Мениджмънт в сценичните изкуства и
индустрии
Режисура в сценичните изкуства
Режисура за драматичен театър

 

Актьорство, режисура и сценография за куклен театър
Актьорство за куклен театър

Първи курс, доц. д-р Константин Каракостов
Втори курс, проф. Румен Рачев

Трети курс, проф. Боньо Лунгов
Четвърти курс, проф. Жени Пашова

Режисура за куклен театър

Четвърти курс, проф. Жени Пашова

Сценография за куклен театър
Режисура в куклено-театралните практики

 

Театрознание
Театрознание и театрален мениджмънт

Първи курс
Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

 

Сценично движение
Театър на движението – Танцов театър

Първи курс, проф. д-р Петя Цветкова
Трети курс, доц. Ясен Вълчанов

Театър на движението – Пантомима

Втори курс, проф. д-р Александър Илиев
Четвърти курс, доц. Александра Хонг