Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми /летен семестър/

Актьорство за драматичен театър

 

Актьорство за куклен театър

 

Сценография
4 СЦ Райчинова
Театрална продукция

 

Режисура за драматичен театър
Театър на движението – Танцов театър
Театър на движението – Невербален театър
Театър на движението – Пантомима
Театрознание и театрален мениджмънт

 

Публична реч
Режисура в кулено-театралните практики
Режисура в сценичните изкуства
Менижмънт в сценичните изкуства и индустрии