Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми

 

Заповед №54/02.03.2021 г. – План-график на учебния процес за летен семестър 2020/2021, ФСИ

 

Драматичен театър
Актьорство за драматичен театър

Първи курс, доц. д-р Пенко Господинов
Първи курс, проф. Маргарита Младенова

Втори курс, проф. Иван Добчев
Втори курс, проф. д-р Атанас Атанасов

Трети курс, проф. Здравко Митков
Трети курс, проф. Снежина Танковска

Четвърти курс, проф. Пламен Марков
Четвърти курс, проф. д-р Ивайло Христов

Сценография
Театрална продукция

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Сценичен и екранен дизайн
Мениджмънт в сценичните изкуства и
индустрии
Режисура в сценичните изкуства
Режисура за драматичен театър
Театрално изкуство

 

Актьорство, режисура и сценография за куклен театър
Актьорство за куклен театър

Първи курс, проф. Жени Пашова

Втори курс, доц. д-р Константин

Трети курс, проф. Румен Рачев
Четвърти курс, проф. Боньо Лунгов

Сценография за куклен театър
Режисура в куклено-театралните практики

 

Театрознание
Театрознание и театрален мениджмънт

Първи курс
Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

 

 

Сценично движение
Театър на движението – Танцов театър

Втори курс, проф. д-р Петя Цветкова
Четвърти курс, доц. Ясен Вълчанов

Театър на движението – Пантомима

Първи курс, доц. Александра Хонг

Трети курс, проф. д-р Александър Илиев

 

Сценична реч
Публична реч