Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми

 

Актьорство и режисура за драматичен театър
Актьорство за драматичен театър

Първи курс, проф. Иван Добчев

Първи курс, проф. проф. д-р Атанас Атанасов

Втори курс, проф. Здравко Митков

Втори курс, проф. Снежина Танковска

Трети курс, проф. д-р Ивайло Христов

Четвърти курс, доц. д-р Пенко Господинов

Четвърти курс, проф. Стефан Данаилов

Сценография
Първи курс
Театрална продукция
Сценичен и екранен дизайн
Мениджмънт в сценичните изкуства и
индустрии
Режисура в сценичните изкуства

Първи курс

Режисура за драматичен театър
Театрална продукция

Първи курс

Втори курс

 

Актьорство, режисура и сценография за куклен театър
Актьорство за куклен театър

Първи курс, доц. д-р Константин Каракостов
Втори курс, проф. Румен Рачев

Трети курс, проф. Боньо Лунгов
Четвърти курс, проф. Жени Пашова

Режисура за куклен театър
Сценография за куклен театър

Втори курс, проф. Майя Петрова
Четвърти курс, проф. Майя Петрова

 

Театрознание
Театрознание и театрален мениджмънт

Първи курс
Втори курс
Трети курс

Четвърти курс

Сценично движение
Театър на движението – Танцов театър

Първи курс, проф. д-р Петя Цветкова

Трети курс, доц. Ясен Вълчанов

Театър на движението – Пантомима

Сценична реч