Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми /зимен семестър/

Актьорство за драматичен театър
Актьорство за куклен театър
Сценография
Театрална продукция
Режисура за драматичен театър
2 РДТ
Театър на движението – Танцов театър
Театър на движението – Невербален театър
2 ТД – НТ
Театър на движението – Пантомима
Театрознание и театрален мениджмънт
Публична реч
Режисура в кулено-театралните практики
Режисура в сценичните изкуства
Менижмънт в сценичните изкуства и индустрии
Въвеждащ модул за студенти завършили друго ВУ