Процедура за селекция на студенти, преподаватели и служители за участие в академична мобилност по програма ЕРАЗЪМ+

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ до 30.04

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 г.

 

Изисквания и критерии за студентска мобилност (обучение и практика):

 • Заявление
 • Академична справка за осъщественото обучение на кандидата към момента на кандидатстване
 • Сертификат за владеене на чужд език*
 • Допълнително могат да бъдат представени подкрепящо писмо от научен ръководител, ръководител на програма, или ръководител на съответната катедра
 • Декларация за съгласие

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на успеха, нивото на знание на чужд език, съответствие в учебните програми на изпращащ и приемащ университет и подкрепящите писма.

 

Изисквания и критерии за преподавателска мобилност:

 • Заявление в свободен текст (избран университет, заявена тема за лекционен цикъл/семинар/уъркшоп, степен на владеене на чуждия език- английски/приемаща страна)
 • Творческа автобиография

 

В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема, на нейната обвързаност с творческата и научна биография на кандидата, както и с учебно-тематичната насоченост и заявения интерес от страна на приемащата институция.

 

Краен срок за подаване на документи 30.04.2019 (за обучение); без фиксиран срок – за практика (до запълване на бройките)

 

Еразъм координатори : Яна Джарова – за факултет „Сценични изкуства“, Красимира Иванова – за факултет „Екранни изкуства“ ; erasmus.natfa@gmail.bg

 

*Студентите се явяват на ОНЛАЙН езиков тест, след като са одобрени в приемащия университет

 

 

ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ

За академичната 2019/2020 г. НАТФИЗ има сключени споразумения със следните университети:

 

НАТФИЗ има сключени двустранни споразумения със следните университети:

1  БелгияB BR USSEL46 Erasmushogeschool Brussel www.erasmushogeschool.be/en/english

2  Белгия B BRUXEL07 Conservatoire Royal de Bruxelles www.erasmusconservatoire.be

3  Великобритания    UK LONDON067 Middlessex University http://unihub.mdx.ac.uk/Employability/studentexchange/incomingexchangestudents/index.aspx

4  Великобритания     UK LEEDS02 Leeds Beckett University www.leedsbeckett.ac.uk/studyabroad

5  Германия DE GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Gießen www.uni-giessen.de/cms/internationale

6  Германия D POTSDAM02 Film University Babelsberg Konrad Wolf www.filmuniversitaet.de

 • Гърция GTHESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki auth.gr/en/arts
 • Испания EMADRID19 Real Escuela Superior de Arte Dramatico (RESAD) resad.es
 • Испания E MADRID197 Madrid School of the Arts (TAI) escuela-tai.com
 • Испания E MURCIA25 Escuela Superior de Arte Dramatico esadmurcia.es
 • Исландия Iceland Academy of Arts, lhi.is/en/search/erasmus
 • Италия I L-AQUIL03 Academy Of Fine Arts Of L’aquila accademiabellearti.laquila.it
 • Италия I MACERAT02  Accademia di Belle Arti di Macerata www.abamc.it
 • Италия I ROMA16 Roma Tre University uniroma3.it
 • Латвия LV RIGA29 „RISEBA” University of Business, Arts and Technology riseba.lv/en
 • Литва LT VILNIUS05  Lietuvos Muzikos ir TeatroAkademija lmta.lt/en/course-catalogue
 • Македония MK OHRID02   Film lnstitute Film Academy Ohrid fiofa.edu.mk
 • Македония Факултет за драмски уметности (УКИМ) ukim.edu.mk
 • Португалия P PORTO08  Escola Superior Artística do Porto (ESAP)  esap.pt/en
 • Румъния RO SIBIU01  Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu ulbsibiu.ro
 • Румъния RO BUCURES33 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragialeunatc.ro
 • Словакия SK BRATISL05  Academy of Performing Arts Bratislava vsmu.sk
 • Словения  Academy of Theatre, Radio, Film and Television (AGRFT) agrft.uni-lj.si
 • Турция TR ESKISEH01 Anadolu University wanadolu.edu.tr/en
 • Турция TR ISTANBU19 Istanbul Kultur University iku.tr/eic
 • Турция TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University www.ayvansaray.edu.tr/en
 • Турция TR ISTANBU18  Maltepe University, Fine Arts    Department maltepe.edu.tr/en
 • Турция İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeniyuzyil.edu.tr
 • Хърватия HR OSIJEK01 University of Osijek unios.hr
 • Хърватия HR ZAGREB01 University of Zagreb, Academy of Dramatic Art adu.hr
 • Чехия CZ PRAHA04   Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU) www.damu.cz/en

 

Бихте могли да кандидатствате и за университет, който не е посочен в списъка.

 

MALKI СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА:

 1. Изберете университет/и, който/които искате да посетите

 2. Свържете се с еразъм координатора им и заявете желанието си за участие в Мобилност в техния университет

 3. След потвърждение от тяхна страна, се свържете с нас

 4. Ако избраният от вас университет е извън посочения списък, ние ще предриемем стъпки за подписване на договор с него

 5. След като получите потвърждение от университетите, моля, подайте описаните по-горе документи в НАТФИЗ (възможно най-скоро!!!)

 

НИЕ SME:

Красимира Иванова

Яна Джарова-Караколева

Илиана Димитрова

erasmus.natfa@gmail.com