Традиционно студенти и преподаватели от факултет „Сценични изкуства“ участват на следните престижни театрални фестивали:

 

International Theatre Festival SETKANI/ ENCOUNTER (Burno, Czech Republic)

Филмите на студентите от факултет „Екранни изкуства“ много често са селектирани за участие в редица фестивали в чужбина. А преподавателите са специални гости, жури, участват с филмите си на доста престижни национални и международни форуми.

Ето някой от престижните фестивали, представяли наши филми: