НАТФИЗ е най-доброто висше училище по театрално и филмово изкуство в България според рейтинга на Министерството на образованието и науката и класацията на в. 24 часа.

 

  

От 1982 г. НАТФИЗ e пълноправен член на CILECT (Международната асоциация на филмовите и телевизионните училища).

Създадена в Кан през 1954 г., CILECT е асоциация на най-големите в света училища за кино и телевизия и включва над 180 институции от 65 страни на 6 континента. Нейната основна цел е да развива и поддържа стандартите на преподаване и обучение в училищата – нейни членове и да спомага за разпространението на аудиовизуалната грамотност в културното и комуникационно развитие на човечеството.

НАТФИЗ е пълноправен член на CILECT от 1982 г. и активно участва във всичките й дейности и проекти. В периода 2002-2010 г., ректорът на НАТФИЗ, проф. д-р Станислав Семерджиев, е Вицепрезидент на организацията (два мандата по 4 години) , а от 2011 е избран за неин Изпълнителен директор.

 

От 1990 г. НАТФИЗ е член на ELIA (Европейската лига на институтите по изкуства).

Европейската лига на институтите по изкуства e създадена в Амстердам, Холандия, през 1990 г. Това е независима мрежа от образователни институти, включваща всички области на изкуството: танци, дизайн, театър, изящни изкуства, музика, медийни изкуства и архитектура и към 2021 Г. има 260 члена от 48 държави. Посветена е на създаване, развитие и подкрепа на регионалното и международно сътрудничество мужду нейните членове и насърчаване на обучението по изкуства в Европа. НАТФИЗ е член-учредител на ELIA и активно си партнира с повече от 100 институции сред останалите членове.

 

 

От 2016 г. НАТФИЗ е член на WTEA (Световна организация за образованието по театър)

WTEA е независима международна академична организация, състояща се от 22 училища и инициирана от ЮНЕСКО, която има за цел да подобри обучението и обмена между театралните училища по света, да насърчава диалога между различните култури, да поддържа културното многообразие и да стимулира развитието на театрално образование.

 

 

От 2018 г. НАТФИЗ е член на WMO (Световна организация по пантомима).

Световната организация по пантомима e създадена през 2004 г.

През 2011 година организацията обява 22 март – рожденният ден на Марсел Марсо – за Световен ден на мимовете.

 

 

 

 

 

 

От 2020 г. – член на CUMULUS (Международна асоциация на университетите и колежите по изкуство, дизайн и медии)

Cumulus е глобална асоциация, която стимулира изследванията и образованието в областта на изкуството и дизайна. Създадена през 1990 г. асоциацията е призната от ЮНЕСКО през 2011 г.  Днес се състои от 299 членове от 56 държави.  Cumulus работи по изграждането и поддържането на динамичен и гъвкав академичен форум, който да обедини образователните институции на най-високо ниво от всички части на света. Cumulus си сътрудничи не само с институции и организации от областта на изкуството, дизайна и медиите, но също активно насърчава сътрудничеството с индустрията и бизнеса. Чрез конкурси, летни училища и изложби, Cumulus промотира таланта на младежите и увеличава видимостта на техните произведения. За да стимулират дизайнерските проекти и изследвания, представителите на Cumulus подписват Декларация за дизайн в Киото и учредяват Cumulus Green – международна награда, фокусирана върху култивирането на обществата и световните индустрии към по-екологични и отговорни решения.

 

 

От 2020 г. Академията е член на ENCATC (Европейска мрежа за културен мениджмънт и политика).

ENCATC е създадена през 1998 г. Организацията включва повече от 151 образователни и обучителни центрове от 40 страни в Европа и други региони. Нейната мисия е да стимулира развитието на културния мениджмънт и образованието в областта на културната политика в Европа и в международен аспект, като ангажира своите членове и и отговаря на новите тенденции в политиката, икономиката, обществото и технологиите.

 

 

 

НАТФИЗ е член и на ITI (Международен театрален институт), създаден през 1948 г. ITI е организация, съобразена с целите на ЮНЕСКО в областта на културата, образованието и изкуствата и в момента е най-голямата организация за сценични изкуства в света, с повече от 90 центъра, разпространени на всеки континент.