НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” 

БЮЛЕТИН

“ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ”

 

 

Бюлетин “Публикационна дейност” съдържа публикации на преподаватели на НАТФИЗ за календарна година. Изданието съдържа монографии, публикации в световни бази данни, публикации в специфични световни бази данни, публикации в база данни на Националния референтен списък на НАЦИД; Публикации в бази данни на специфични за направлението издания: Култура, Литературен вестник, национални медии за култура; публикации в научни сборници и в нереферирани издания; публикации в чуждестранни издания.

 

 

 

 

“ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ”

 

 

Бюлетин “Художествено-творческа дейност” съдържа информация за художествено-творческата дейност на преподавателите н НАТФИЗ в няколко категории: Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, изложба, концерт и др.); Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата; Реализиран кратък авторски продукт в областта на изкуствата; Поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт в областта на изкуствата; Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на изкуствата; Творческа изява в майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на изкуствата; Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от национални професионални форуми и организации.