Факултет “Сценични изкуства”

 

Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии

Режисура в сценичните изкуства

Театрално изкуство

Публична реч

Режисура в куклено-театралните практики

 

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

Театрално изкуство в образователна среда 

 

Факултет “Екранни изкуства”

 

Мениджмънт в екранните изкуства

Екранна режисура

Екранна драматургия  

Фотографско изкуство

Анимационна режисура 

 

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Съвременното кино в световната култура

Дизайн на интерактивни аудиовизуални продукти

Мениджмънт на аудиовизуални архиви