СЪОБЩЕНИЕ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ на студенти и докторанти редовно обучение

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Уважаеми студенти,

Това е линкът, в който можете да проверите здравния си статус: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

Ако имате пропуснат стар период без здравни осигуровки, трябва да попълните декларациято по чл. 40

и да я изпратите на имейл: zo@natfiz.bg

Трябва да опишете за кой период се отнася. Моля, оставете тел. за връзка.

 

ОТ СЧЕТОВОДСТВОТО