СЪОБЩЕНИЕ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ на студенти и докторанти редовно обучение

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Информация за всички студенти редовно обучение от втори, трети, четвърти курс, и докторанти

ОТНОСНО: Здравно осигуряване по чл.40, ал.3 от ЗЗО 

Уведомява ме Ви, че чл.40, ал. гласи следното:

  1. Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако студентът не подаде до края на м.09.2022 г. съответния документ, отговорността е изцяло негова и няма да бъде осигурен здравно.

ОТ СЧЕТОВОДСТВОТО

 

 

Уважаеми студенти,

Това е линкът, в който можете да проверите здравния си статус: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

Ако имате пропуснат стар период без здравни осигуровки, трябва да попълните декларациято по чл. 40

и да я изпратите на имейл: zo@natfiz.bg

Трябва да опишете за кой период се отнася. Моля, оставете тел. за връзка.

 

ОТ СЧЕТОВОДСТВОТО