СЪОБЩЕНИЕ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ на студенти и докторанти редовно обучение

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Информация за всички студенти редовно обучение от втори, трети, четвърти курс и докторанти

ОТНОСНО: Здравно осигуряване по чл.40, ал.3 от ЗЗО 

Уведомяваме Ви, че декларацията за здравно осигуряване се подава задължително при промяна на декларираните обстоятелства:

( започване на работа, получаване на наследствена пенсия и получаване на други доходи )

Ако студентът не подаде съответния документ, отговорността е изцяло негова.

 

Уважаеми студенти,

Това е линкът, в който можете да проверите здравния си статус:
https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:rep.HealthStatus.home

Ако имате пропуснат стар период без здравни осигуровки, трябва да попълните декларациятa по чл. 40

и да я изпратите на имейл: zo@natfiz.bg

Трябва да опишете за кой период се отнася. Моля, оставете тел. за връзка.

 

                                                                                                                                                   ОТ СЧЕТОВОДСТВОТО