Уважаеми студенти,

Започва КАМПАНИЯ ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023/2024 г.

Срок за кандидатстванеот 14.02 до 25.02.2024 г.

 

КАК  ДА  КАНДИДАТСТВАМ ?

 1. Прочетете общите условия за кандидатстване за Държавна стипендия за летен семестър 2023/2024 г. в изброените 3 направления.
 2. Попълнете своето заявление пред библиотеката в НАТФИЗ.
 3. Пуснете своето заявление, заедно с необходимите документи към него /в случай, че има такива/ в пощенската кутия на Студентски съвет до библиотеката в срок – до 25.02.2024 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СЛЕДНИТЕ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Стипендия за успех могат да кандидатстват студенти с успех над 5.50 за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.
  /студенти с успех над 5.00 от миналия семестър, с един родител, получават допълнителни 0.50 стотни към успеха си от зимен семестър на учебната 2023/2024 г.; при подаване на документите се изисква и копие от смъртен акт на починалия родител/.
  ВАЖНО: Студентите имат право да кандидатстват едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но могат да получат само едната от двете!

 

 1. Социална стипендия критерий в класирането накрая е декларираният доход. Доходът на месец на член от семейството не трябва да надвишава минималната работната заплата – 933 лв.
  /студенти, подали невярна информация, носят пълна отговорност за това/
  . бележка от родители (или от съпруг/съпруга, в случай, че кандидатът е семеен) за доходи през последните 6 месеца от заплати, хонорари, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи и т.н.
  . копие от трудова книжка /в случай, че родителят е безработен/
  . копие от съдебно решение за развод /при разведени родители/
  . копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/
  . уверение от училище, колеж, ВУЗ /в случай, че кандидатът има брат или сестра/; да се отбележи дали получава стипендия и в какъв размер
  . бележка за личните доходи на кандидата през последните 6 месеца от заплати, пенсии, стипендии /без стипендията от НАТФИЗ/
  ВАЖНО: Студентите имат право да кандидатстват едновременно за социална стипендия и за стипендия за успех, но могат да получат само едната от двете!

 

 1. Стипендия МИС /майки, инвалиди, сираци/
  . копие от смъртен акт /при двама починали родители; ако студентът е с един починал родител, не попада в тази графа и може да кандидатства за някоя от другите стипендии/
  . копие от ТЕЛК /при родител инвалид/
  . в случай, че кандидатът има дете – копие от удостоверение за раждане на детето
  . копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/

 

 


Студентски стипендии

“Студентски стипендии” е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”

НАТФИЗ сключи договор за партньорство с Министерство на образованието, науката и младежта по проект “Студентски стипендии” през 2008. Основна цел на проекта е отпускане на допълнителни стипендии за добри резултати в обучението. По проекта могат да кандидатстват всички студенти редовна форма на обучение.