Проектна програма към Театър НАТФИЗ

Проектната програма към Театър НАТФИЗ подкрепя професионалното развитие на завършващите образованието си творци и насърчава последващата им квалификация в магистърски програми.

Програмата спомага за адаптацията на най-младите творци в реалните пазарни условия, като финансира, администрира, организира и реализира проектите им на сцените си, за период от 1 година. Право на участие се предоставя на абсолвентите и вече завършилите студенти на Академията, както и на артисти получили образованието си в алтернативни висши заведения по изкуства.

Оценяването е поверено на Експертен съвет (ЕС), който се състои от представител на Министерство на културата, режисьор, сценограф, драматург, директор на столичен театър и член от настоятелството на НАТФИЗ.

Проектна програма към Театър НАТФИЗ – 2023

Проектна програма към Театър НАТФИЗ – 2022

Проектна програма към Театър НАТФИЗ – 2021

Проектна програма към Театър НАТФИЗ – 2020

Проектна програма към Театър НАТФИЗ – 2019