Международната дейност в НАТФИЗ включва членство в международни организации и мрежи в областта на сценичните и екранните изкуства, участие на преподаватели, студенти, докторанти и творчески и/или научни продукти, създадени в НАТФИЗ, в международни форуми (фестивали, уъркшопове, семинари, симпозиуми, пленери, конференции, конгреси, ателиета, образователни пазари, творчески и научни дейности по договори за обмен и др.) в България и чужбина.

Участието в международната дейност на НАТФИЗ се урежда в специален правилник.

През годините НАТФИЗ е бил активен участник в следните проекти:

 

НАТФИЗ е партньор в европейския проект „EMPACT: Съпричастност и Устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“, финансира от програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия.

 

НАТФИЗ е партньор в консорциума на стартиращ европейски проект в областта на културните и творчески индустрии в извънградските райони на ЕС.

 

НАТФИЗ е партньор и домакин на двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+

THE CILECT PRIZE е първата по рода си награда присъждана на студентски филми от цялата общност на Училищата пълноправни членове на CILECT.


по програма Lifelong Learning


НАТФИЗ участва като „наблюдател“ в международния студентски проект StudAVPFour Corners обединява някои от най-талантливите студенти, за да им помогне да развият, финансират и да продуцират нови филми, които да успеят и да просперират на европейския и международния пазар.


International Summer Media Studio, с подкрепата на „Media Programme” на Европейския съюзПървата платформа за професионалисти в областта на сценичните изкуства


  • GATS (2010) – Global Alliance of Theatre Schools

Първата международна среща на училищата членове на GATS се проведе в СофияНАТФИЗ беше домакин на АКАДЕМИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ’09, като основен партньор по проекта ARTES.NETПроектът Tri Doc беше реализиран по програма MEDIA на Европейския съюзПроектът „INTER}ARTES” бeше иницииран в рамките на ELIA (Eвропейска асоциация на висшите училища по изкуствата) и е осъществен с подкрепата на европейската програма Сократ-Еразмус.