Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) е сред водещите образователни институции в страната и на първо място в областта на театралното и филмово образование, според рейтинга на Министерството на образованието и науката.

През последните 4 години НАТФИЗ е носител на първа награда в професионално направление „Театрално и филмово изкуство“ на наградите „Най-добрите университети в България“ в които 51 висши училища, се сравняват в 52 направления и 44 критерия.

НАТФИЗ е в активно партньорство с водещите държавни институции, социални структури, правителствени, неправителствени и бизнес организации, фондации, представителите на бизнеса, посолства и културни центрове, национални и регионални медии, учени, изследователи, творци, журналисти и интелектуалци.

НАТФИЗ е отговорна академия – към проблемите и тенденциите в образованието и към социалните процеси в обществото. Реализира през годините десетки инфраструктурни (за подобряване и оборудване на материално-техническата база), социални, културни и благотворителни проекти, насочени както към студентската и академична общност, така и към непосредственото облагородяване на столичната среда и към общностите в останалите градове в страната.

 

Ето текущите и завършените значими проекти на НАТФИЗ през последните няколко години: